logo ARBES Technologies, a.s.
Tomáš Nečas

Tomáš Nečas

Managing consultant společnosti Arbes Technologies

LinkedIn

DMS systémům pro správu dokumentů ale chybí funkcionalita držení důvěryhodnosti těchto dokumentů prostřednictvím elektronických časových razítek. V porovnání s nimi zaručují systémy pro důvěryhodné ukládání např. integritu v čase a potvrzení autenticity, což znamená záruku, že se smlouvy po jejich zaevidování už nezmění a nebude pochyb o tom, kdo smlouvu podepsal.

Potvrzení autenticity je naléhavou otázkou dnešních dnů, kdy firmy musejí archivovat nejen, kdo smlouvu podepsal, ale třeba také to, kdo ji kontroloval a zaevidoval.