logo ARBES Technologies, a.s.
David Kopřiva

David Kopřiva

Ředitel divize Digital společnosti ARBES Technologies

LinkedIn

Naší obrovskou výhodou je, že investičnímu byznysu velmi dobře rozumíme a při nasazovaní aplikace klient finanční instituce ušetří čas jinak strávený vysvětlováním i analyzováním, jak fungují veškeré procesy spojené s investicemi. Náš UX/UI tým do aplikace vložil své dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje, provozu a best practices z mnoha populárních investičních platforem.

Letos v říjnu jsme úspěšně naimplementovali mobilní aplikaci v české pobočce Raiffeisenbank, kterou doufáme, že v blízké budoucnosti budou používat i klienti mateřské Raiffeisenbank International v 15 státech Evropy.

V současné době je na straně zákazníků jedním z klíčových témat vhodná volba postupu dekompozice monolitických systémů, které stále v řadě organizací představují naprostý základ jejich informačního systému. Jako první se nabízí zdánlivě přímočarý a na první pohled jednoduchý přechod na mikroservisní služby, které jsou schopné vyřešit veškeré problémy, které se nahromadily za řadu let vývoje a zpracování funkcionalit.

Ty často představují unikátní firemní know-how. Je nutné si ale uvědomit, že právě tento generační skok, který je často prováděn na základě dílčích znalostí nebo nedostatečného ověření dalších postupů např. formou PoC nebo pouze pomocí vlastních IT kapacit, pak může vést k zastavení či významnému zdržení rozvoje nových služeb.

Snaha o generační skok se pak lehce stane spíše generačním šokem. Potřeba být pro dnešní rychlý a zákaznicky orientovaný svět vybaven modulárním systémem je jasná. A to nejen z pohledu samotné technické architektury, ale i struktury business procesů a produktů.