logo ARBES Technologies, a.s.
Tomáš Geissler

Tomáš Geissler

Business Consultant společnosti ARBES Technologies

LinkedIn

Největší přidanou hodnotou zakázky bude plná automatizace administrace nejen interních procesů, ale také evidence v obchodních systémech administrátora fondu. Součástí projektu bude také implementace modulu ARBES LIMITY.

Ten usnadní a zjednoduší proces kontroly jak limitů dle právních předpisů pro finanční trhy, tak i statutárních limitů jednotlivých fondů, které podléhají kontrole ze strany ČNB.