logo ARBES Technologies, a.s.
Branislav Beneš

Branislav Beneš

Ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies

LinkedIn

Jednou z věcí, na kterou se u nás ve společnosti specializujeme, je tvorba softwarových řešení pro podporu obchodování na kapitálových trzích. Tato oblast podnikání čelí tlaku na modularizaci, digitalizaci a rychlou implementaci. Díky mnohaletým zkušenostem v této oblasti jsme se proto rozhodli vytvořit kompaktní, implicitně nakonfigurovaný systém, který může být velmi rychle dodán a finančně zákazníka příliš nezatíží.

Modulární systém ARBES AMS Start-up umožní pořídit minimalistické, ale plně funkční a dále konfigurovatelné řešení pro startupové společnosti v krátkém časovém horizontu, navíc za výjimečně příznivých podmínek.

Zakončení projektu, který jsme společně s MTX Capital Services nastartovali v říjnu 2020, vnímáme jako velký úspěch. Pro zákazníka jsme přitom figurovali jak v roli dodavatele, tak jako systémový integrátor vůči třetím stranám.

Společný rozvoj do této doby nezávisle dodávaných řešení má velký potenciál a může definovat naše možnosti v nabídce best in class řešení.

Jako významný dodavatel bankovního a finančního software chceme být našim zákazníkům tím nejlepším partnerem na cestě k jejich byznysu. Z tohoto důvodu jsme udělali vše pro to, abychom také vyhověli požadavku na rychlé nasazení. Díky zkušenostem a odbornému zázemí našich zaměstnanců se podařilo nasadit celé řešení depozitáře ve velmi krátkém období pouhých pěti měsíců.

Na rychlé implementaci systému do plné funkčnosti se výrazně projevila vysoká erudovanost a dlouholeté zkušenosti implementačního týmu ARBES Technologies - to je cenná výhoda v případě poptávky na trhu pro zahájení působení nové společnosti poskytující takto specifický typ služeb.

Obchodník s deriváty - MTX Capital Services, nově používá naše řešení jako centrální a primární informační systém pro evidenci obchodů, jejich zaúčtování, reporting a risk management. Dodali jsme klíčové komponenty jako jsou evidence klientů, produktů, pokynů a transakcí, správu komoditních derivátů, Collateral a margin management a účtování realizovaných obchodů a navazující regulatorní reporting ČNB a EU.

Na základě našeho produktově orientovaného přístupu se podařilo u projektu pro Partners Asset Management zkrátit čas od objednání až po finální implementaci na méně než šest měsíců. To je v případě softwarových IT projektů této velikosti vynikající a téměř nevídaný výsledek.