logo ARBES Technologies, a.s.

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

MTX Capital Services bude ceny surovin zajišťovat pomocí komoditních derivátů, které se evidují v systému Arbes AMS. Implementace tohoto řešení je prvním velkým společným projektem Arbes Technologies a dceřiné společnosti Finamis.

"Zakončení projektu, který jsme společně s MTX Capital Services nastartovali v říjnu 2020, vnímáme jako velký úspěch. Pro zákazníka jsme přitom figurovali jak v roli dodavatele, tak jako systémový integrátor vůči třetím stranám. Společný rozvoj do této doby nezávisle dodávaných řešení má velký potenciál a může definovat naše možnosti v nabídce best in class řešení," říká Branislav Beneš, ředitel divize finančních a informačních systémů ze společnosti Arbes Technologies.

Klíčové funkce systému Arbes AMS zahrnují samozřejmosti jako evidenci klientů, produktů, pokynů a transakcí s kovy, ale také správu komoditních derivátů, management kolaterálu a marží či účtování realizovaných obchodů až po navazující regulatorní reporting pro Českou národní banku i legislativní reporting EU.

Spolehlivé podnikové informační systémy pomáhající s automatizací a digitalizací jednotlivých procesů přinášejí konkurenční výhodu - výjimkou není ani komplexní svět financí, kde každý subjekt, potažmo obchodník potřebuje specifický systém pro své odvětví.

Komoditní zajištění neželezných kovů může nyní společnost MTX Capital Services, patřící do průmyslové skupiny MTX Group poskytovat i externím zákazníkům. Projekt byl dokončen na sklonku roku 2021.

Arbes AMS automatizuje procesy v jediném systému

V případě komodit by měl systém zahrnovat primárně evidenci obchodů, jejich zaúčtování, řízení rizik a povinný regulatorní reporting pro Českou národní banku (ČNB) a EU.

"Modulární systém Arbes AMS od společnosti Arbes Technologies přináší do našeho úzce specializovaného podnikání značné urychlení veškeré agendy spojené s obchodováním s deriváty na neželezné kovy a zároveň jde v souladu s veškerými mezinárodními standardy i trendy na trhu. Přidanou hodnotu konkrétně vidím v automatizované podpoře obchodování a přípravě pravidelných reportů, které ČNB i EU vyžadují," říká Jaromír Soukup, místopředseda představenstva ze společnosti MTX Capital Services.

MTX Capital Services obdržela licenci od ČNB koncem roku 2021, což jí umožňuje využít zkušenosti spojené s komoditním zajištěním cen hliníku, olova, cínu, zinku a mědi i ve prospěch externích zákazníků mimo MTX Group.

Pro průmyslové podniky to může znamenat méně starostí spojených s kolísáním cen komodit na světových trzích a zrychlení veškerých procesů.

Pro co nejvyšší efektivitu by informační systémy měly zahrnovat co nejvíce komponent pro plnou automatizaci daného úkonu a podporu back office agendy.

Článek ARBES Technologies, a.s. ze dne úterý 22. března 2022

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Automatizace investičních služeb pomocí systému ARBES AMS

Nový workflow modul ERP systému FEIS

Mobilní aplikace AMA pro komunikaci s klienty finančních institucí

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

ARBES OBS Core hraje zásadní roli z pohledu bankovních funkčností Banky Creditas

AMS Start-up pomůže se začátky podnikání na kapitálovém trhu

Jednoduchá úložiště mohou ohrozit důvěryhodnost elektronických dokumentů

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

ARBES Technologies posiluje na trhu dodavatelů softwaru pro investiční bankovnictví

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

Informačních systémy pro bankovnictví a finanční trhy

Software pro depozitář investičních fondů

Informační systémy pro bankovnictví a platební styk

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Automatizace investičních procesů pomáhá ve zvyšování výnosů

Bodyshopping IT specialistů s ojedinělým přístupem

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

ERP ARBES FEIS: nová verze s podporou ISDOC

ARBES Technologies hlavním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

ARBES implementuje své nové řešení v JT Bance

ARBES využívá vyspělé BI nástroje Oracle

Petr Brož, novým výkonným ředitelem ARBES Technologies

FEIS [M], řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

Internetové bankovnictví oceňují již stovky tisíc zákazníků BOG

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

ARBES podporuje rozšíření bankovních služeb Wüstenrotu

ARBES OBS spuštěn do ostrého provozu ve Wüstenrot hypoteční bance

II. etapa projektu nasazení ARBES OBS ve Wüstenrot hypoteční bance

Implementace ARBES Reporting v IKS KB

ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví