logo

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

MTX Capital Services bude ceny surovin zajišťovat pomocí komoditních derivátů, které se evidují v systému Arbes AMS. Implementace tohoto řešení je prvním velkým společným projektem Arbes Technologies a dceřiné společnosti Finamis.

"Zakončení projektu, který jsme společně s MTX Capital Services nastartovali v říjnu 2020, vnímáme jako velký úspěch. Pro zákazníka jsme přitom figurovali jak v roli dodavatele, tak jako systémový integrátor vůči třetím stranám. Společný rozvoj do této doby nezávisle dodávaných řešení má velký potenciál a může definovat naše možnosti v nabídce best in class řešení," říká Branislav Beneš, ředitel divize finančních a informačních systémů ze společnosti Arbes Technologies.

Klíčové funkce systému Arbes AMS zahrnují samozřejmosti jako evidenci klientů, produktů, pokynů a transakcí s kovy, ale také správu komoditních derivátů, management kolaterálu a marží či účtování realizovaných obchodů až po navazující regulatorní reporting pro Českou národní banku i legislativní reporting EU.

Spolehlivé podnikové informační systémy pomáhající s automatizací a digitalizací jednotlivých procesů přinášejí konkurenční výhodu - výjimkou není ani komplexní svět financí, kde každý subjekt, potažmo obchodník potřebuje specifický systém pro své odvětví.

Komoditní zajištění neželezných kovů může nyní společnost MTX Capital Services, patřící do průmyslové skupiny MTX Group poskytovat i externím zákazníkům. Projekt byl dokončen na sklonku roku 2021.

Arbes AMS automatizuje procesy v jediném systému

V případě komodit by měl systém zahrnovat primárně evidenci obchodů, jejich zaúčtování, řízení rizik a povinný regulatorní reporting pro Českou národní banku (ČNB) a EU.

"Modulární systém Arbes AMS od společnosti Arbes Technologies přináší do našeho úzce specializovaného podnikání značné urychlení veškeré agendy spojené s obchodováním s deriváty na neželezné kovy a zároveň jde v souladu s veškerými mezinárodními standardy i trendy na trhu. Přidanou hodnotu konkrétně vidím v automatizované podpoře obchodování a přípravě pravidelných reportů, které ČNB i EU vyžadují," říká Jaromír Soukup, místopředseda představenstva ze společnosti MTX Capital Services.

MTX Capital Services obdržela licenci od ČNB koncem roku 2021, což jí umožňuje využít zkušenosti spojené s komoditním zajištěním cen hliníku, olova, cínu, zinku a mědi i ve prospěch externích zákazníků mimo MTX Group.

Pro průmyslové podniky to může znamenat méně starostí spojených s kolísáním cen komodit na světových trzích a zrychlení veškerých procesů.

Pro co nejvyšší efektivitu by informační systémy měly zahrnovat co nejvíce komponent pro plnou automatizaci daného úkonu a podporu back office agendy.

Článek ze dne 22. března 2022 - úterý

Další články od ARBES Technologies, a.s.