logo ARBES Technologies, a.s.

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

ARBES Technologies vyvíjí systém, který bude firmám sloužit ke sběru dat pro posuzování firem a k automatickému reportování v rámci naplnění principů ESG - environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení. Nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia - fondy, asset management a generování KPI reportů za OCP.

Zpřísňující podmínky, jako je zelená dohoda pro Evropu, tlak spotřebitelů na udržitelnost nebo nefinanční ukazatele tržního počínání firem, vedou k tomu, že firmy do svých strategií implementují jednotlivé aspekty dlouhodobé udržitelnosti.

Tento trend se odráží i v nasměrování investičního kapitálu a investic do nových zelených aktivit. K tomu, aby se tyto ambice naplnily, Evropský parlament 18. 6. 2020 schválil pravidla, podle nichž by se měly určovat ekologicky udržitelné investice.

Cílem legislativního rámce 2020/852 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 6. 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088) je poskytnout investorům a úvěrovým organizacím kvantitativně vyjádřené informace o míře podílu jednotlivých investic firem do hospodářských činností podporující dlouhodobou environmentální (ekologickou) a sociální (společenskou) udržitelnost.

Podstatným kritériem není jen aktuální stav, ale i zamýšlené nebo probíhající projekty vedoucí k jeho zlepšení. Jinými slovy jasně definovat, jak moc zelené jednotlivé investice jsou a jak moc se je daná společnost snaží zlepšit.

Jak se to projeví v investování

Podle společnosti Deloitte bude odvětví finančních služeb hnací silou našeho přechodu k udržitelnému hospodářství. Široká škála zainteresovaných stran požaduje finanční systémy, které budou odolné vůči komplikované síti environmentálních a sociálních rizik a které průkazně zajistí financování nízkouhlíkové budoucnosti, ochrany vodních zdrojů a biodiverzity, recyklaci svých produktů a globálního udržitelného rozvoje jak s ohledem na životní prostředí, tak i na sociální aspekty svých aktivit.

Finanční instituce tak mají povinnost zveřejňovat informace o jednotlivých investičních instrumentech a portfoliích a o podílu jejich aktivit na činnostech, které jsou považovány za zelené.

Tato povinnost vzniká již od ledna 2022 na bázi subjektivního hodnocení a poté od ledna 2023 na bázi screeningu objektivních kritérií - tzv. taxonomie.

Zveřejňování a vykazování informací o činnostech a produktech se nyní týká:

Jak se to projeví v poskytování úvěrů

Vedle obecného tlaku veřejnosti a médií na prosazování těchto myšlenek hrají významnou roli i finanční instituce při posuzování financování jednotlivých projektů nejen formou investic, ale i úvěrů.

Řada bank se snaží již nyní preferovat a leckdy i zvýhodňovat tyto zelené projekty. Stává se tedy standardem, že od žadatelů na financování jsou požadována vedle ekonomických kalkulací i data týkající se jak jednorázových, tak i dlouhodobých dopadů zamýšlených projektů na životní prostředí.

Tento sběr srozumitelných a snadno interpretovatelných dat, však musí následně vést k stanovení dobře definovaného číselného vyjádření (green rating) pro poskytování případných zvýhodnění.

Bez automatizovaného systému to v budoucnu bude obtížné

Definice, interpretace a vyhodnocení sbíraných dat je již nyní různá pro jednotlivé obora, ale je jisté, že se budou měnit i v čase. Obdobně i taxonomie vedoucí k vykazování podílu zelených investic předpokládá pravidelnou aktualizaci.

Proto společnost ARBES Technologies pracuje intenzivně na vývoji odpovídajícího otevřeného automatizovaného systému pro své klienty.

"Návrh podoby výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce připravujeme v rámci naší servisní podpory. Pro sběr dat plánujeme jak importy formálních dat ze systémů třetích stran, tak i jejich získání např. v podobě dotazníku prostřednictvím smartphonu, jak to nyní děláme v oblasti investic. Plná automatizace pro společnosti bude znamenat výrazné zjednodušení těchto procesů, urychlení jejich zavádění a posílení pozice těchto společností na trhu v oblasti ESG. V našem řešení navíc nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia - fondy, asset management a generování KPI reportů za OCP," říká k principu funkčnosti Tomáš Rubač, senior analytik a produktový manažer společnosti ARBES Technologies.

Je třeba si také uvědomit, že v následujících letech vstoupí v platnost řada dalších legislativních iniciativ souvisejících s ESG. Udržitelnost tedy do budoucna nebude volbou, ale povinností.

Společnost ARBES Technologies je připravena tyto povinnosti společností pomáhat plnit.

Článek ARBES Technologies, a.s. ze dne pondělí 13. prosince 2021

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Automatizace investičních služeb pomocí systému ARBES AMS

Nový workflow modul ERP systému FEIS

Mobilní aplikace AMA pro komunikaci s klienty finančních institucí

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

ARBES OBS Core hraje zásadní roli z pohledu bankovních funkčností Banky Creditas

AMS Start-up pomůže se začátky podnikání na kapitálovém trhu

Jednoduchá úložiště mohou ohrozit důvěryhodnost elektronických dokumentů

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

ARBES Technologies posiluje na trhu dodavatelů softwaru pro investiční bankovnictví

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

Informačních systémy pro bankovnictví a finanční trhy

Software pro depozitář investičních fondů

Informační systémy pro bankovnictví a platební styk

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Automatizace investičních procesů pomáhá ve zvyšování výnosů

Bodyshopping IT specialistů s ojedinělým přístupem

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

ERP ARBES FEIS: nová verze s podporou ISDOC

ARBES Technologies hlavním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

ARBES implementuje své nové řešení v JT Bance

ARBES využívá vyspělé BI nástroje Oracle

Petr Brož, novým výkonným ředitelem ARBES Technologies

FEIS [M], řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

Internetové bankovnictví oceňují již stovky tisíc zákazníků BOG

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

ARBES podporuje rozšíření bankovních služeb Wüstenrotu

ARBES OBS spuštěn do ostrého provozu ve Wüstenrot hypoteční bance

II. etapa projektu nasazení ARBES OBS ve Wüstenrot hypoteční bance

Implementace ARBES Reporting v IKS KB

ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví