logo

Software pro depozitář investičních fondů

Řešení depozitáře je založeno na modulárním informačním systému ARBES TOPAS, který podporuje kompletní procesy z oblasti správy fondů, jejich kontrolu z pozice depozitáře, poskytování služeb custody a řízení fondů nebo správu individuálních portfolií formou asset managementu.

Společnost Conseq Investment Management se nově rozhodla svým klientům nabízet služby depozitáře investičních fondů. Za dodavatele tohoto systému si vybrala ARBES Technologies - českou firmu, která se již 30 let zabývá vývojem softwaru pro finanční trhy.

Conseq Investment Management je jedním z klientů informačního systému ARBES FEIS, a i z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo, že vzájemnou spolupráci ještě více prohloubí a svěří jí i nový projekt.

"Jako významný dodavatel bankovního a finančního software chceme být našim zákazníkům tím nejlepším partnerem na cestě k jejich byznysu. Z tohoto důvodu jsme udělali vše pro to, abychom také vyhověli požadavku na rychlé nasazení. Díky zkušenostem a odbornému zázemí našich zaměstnanců se podařilo nasadit celé řešení depozitáře ve velmi krátkém období pouhých pěti měsíců. Na rychlé implementaci systému do plné funkčnosti se výrazně projevila vysoká erudovanost a dlouholeté zkušenosti implementačního týmu ARBES Technologies - to je cenná výhoda v případě poptávky na trhu pro zahájení působení nové společnosti poskytující takto specifický typ služeb,“ říká Branislav Beneš, ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies.

"Jsem rád, že máme takového dodavatele, který nám podle našeho plánu umožnil vstoupit do nového byznysu se stabilním a propracovaným systémem. Pevně věřím, že díky tomuto rozhodnutí budeme schopni našim klientům poskytovat služby širokého komfortu a v očekávané kvalitě," oceňuje vzájemnou spolupráci Tomáš Vystrčil, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Conseq Investment Management.

Společnost Conseq Investment Management tímto krokem vstupuje na trh s novou službou pro jejíž podporu využívá dlouhodobě osvědčený systém vybavený bohatou funkcionalitou. Díky tomu je připravena poskytovat klientům ještě širší nabídku svých služeb.

Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu.

V České republice je Conseq Investment Management sedmou společností s povolením k této činnosti, zároveň však prvním nebankovním obchodníkem s cennými papíry, který může vykonávat činnost depozitáře jak pro standardní fondy, tak pro speciální fondy i fondy kvalifikovaných investorů.

Poskytovatelé depozitáře investičních fondů v ČR:

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů činil v České republice na konci roku 2020 již přes 200 miliard korun. Počet depozitářů navíc ani zdaleka neroste stejným tempem jako počet nově založených fondů, což z tohoto produktu dělá zajímavou obchodní příležitost.

Článek ze dne 5. listopadu 2021 - pátek

Další články od ARBES Technologies, a.s.