logo ARBES Technologies, a.s.

Tomáš Geissler

Business Consultant společnosti ARBES Technologies

Tomáš Geissler - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Největší přidanou hodnotou zakázky bude plná automatizace administrace nejen interních procesů, ale také evidence v obchodních systémech administrátora fondu. Součástí projektu bude také implementace modulu ARBES LIMITY.

Ten usnadní a zjednoduší proces kontroly jak limitů dle právních předpisů pro finanční trhy, tak i statutárních limitů jednotlivých fondů, které podléhají kontrole ze strany ČNB.

Kamil Horák

Ředitel pro řešení ekonomických systémů společnosti Arbes Technologies

Kamil Horák - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Firmy často bojují s tím, že jsou zavaleny stohy papírů, interní objednávání probíhá pomocí papírových žádanek, které kolují od jednoho schvalovatele k druhému, a zatoulaná či ztracená faktura není nic neobvyklého. Mít v takovém prostředí aktuální přehled o pohybu jednotlivých dokladů, docházejícím zboží na skladě nebo blížící se splatnosti dosud nezaevidované faktury je velmi obtížné.

Nový workflow modul pro ERP FEIS zajistí, že každý doklad v procesu je okamžitě přidělen konkrétnímu člověku a všichni účastníci schvalovacího procesu mají seznam svých úkolů vždy pohromadě na jednom místě.

O to vše se stará notifikační a eskalační mechanismus, který zajistí procesu rychlé flow.

David Kopřiva

Ředitel divize Digital společnosti ARBES Technologies

David Kopřiva - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Naší obrovskou výhodou je, že investičnímu byznysu velmi dobře rozumíme a při nasazovaní aplikace klient finanční instituce ušetří čas jinak strávený vysvětlováním i analyzováním, jak fungují veškeré procesy spojené s investicemi. Náš UX/UI tým do aplikace vložil své dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje, provozu a best practices z mnoha populárních investičních platforem.

Letos v říjnu jsme úspěšně naimplementovali mobilní aplikaci v české pobočce Raiffeisenbank, kterou doufáme, že v blízké budoucnosti budou používat i klienti mateřské Raiffeisenbank International v 15 státech Evropy.

David Kopřiva

Ředitel divize Digital společnosti ARBES Technologies

David Kopřiva - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

V současné době je na straně zákazníků jedním z klíčových témat vhodná volba postupu dekompozice monolitických systémů, které stále v řadě organizací představují naprostý základ jejich informačního systému. Jako první se nabízí zdánlivě přímočarý a na první pohled jednoduchý přechod na mikroservisní služby, které jsou schopné vyřešit veškeré problémy, které se nahromadily za řadu let vývoje a zpracování funkcionalit.

Ty často představují unikátní firemní know-how. Je nutné si ale uvědomit, že právě tento generační skok, který je často prováděn na základě dílčích znalostí nebo nedostatečného ověření dalších postupů např. formou PoC nebo pouze pomocí vlastních IT kapacit, pak může vést k zastavení či významnému zdržení rozvoje nových služeb.

Snaha o generační skok se pak lehce stane spíše generačním šokem. Potřeba být pro dnešní rychlý a zákaznicky orientovaný svět vybaven modulárním systémem je jasná. A to nejen z pohledu samotné technické architektury, ale i struktury business procesů a produktů.

Ondřej Brojír

Specialista na bankovní core systémy společnosti ARBES Technologies

Ondřej Brojír - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Core systém banky je otevřený díky integrační vrstvě ACI (Arbes Core Integration) a umožňuje skutečně jednoduchou integraci jakýchkoli systémů přes API, a to jak synchronně, tak asynchronně. Dodnes je vystavěno 500 API, která pokrývají většinu operací klientů, které provádějí prostřednictvím mobilního nebo internetového bankovnictví, nebo pro potřeby PSD2.

API dnes využívá oběma směry více než 10 interních systémů banky a jejich počet s růstem banky postupně přibývá. Creditas bereme jako partnera, jehož potřeby se snažíme maximálně chápat a vycházet mu vstříc.

Jako seriózní partner se jeho požadavky snažíme splňovat kvalitně a rychle.

Stránka 1/4 Další >