logo ARBES Technologies, a.s.

Branislav Beneš

Ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies

Branislav Beneš - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Jednou z věcí, na kterou se u nás ve společnosti specializujeme, je tvorba softwarových řešení pro podporu obchodování na kapitálových trzích. Tato oblast podnikání čelí tlaku na modularizaci, digitalizaci a rychlou implementaci. Díky mnohaletým zkušenostem v této oblasti jsme se proto rozhodli vytvořit kompaktní, implicitně nakonfigurovaný systém, který může být velmi rychle dodán a finančně zákazníka příliš nezatíží.

Modulární systém ARBES AMS Start-up umožní pořídit minimalistické, ale plně funkční a dále konfigurovatelné řešení pro startupové společnosti v krátkém časovém horizontu, navíc za výjimečně příznivých podmínek.

Tomáš Nečas

Managing consultant společnosti Arbes Technologies

Tomáš Nečas - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

DMS systémům pro správu dokumentů ale chybí funkcionalita držení důvěryhodnosti těchto dokumentů prostřednictvím elektronických časových razítek. V porovnání s nimi zaručují systémy pro důvěryhodné ukládání např. integritu v čase a potvrzení autenticity, což znamená záruku, že se smlouvy po jejich zaevidování už nezmění a nebude pochyb o tom, kdo smlouvu podepsal.

Potvrzení autenticity je naléhavou otázkou dnešních dnů, kdy firmy musejí archivovat nejen, kdo smlouvu podepsal, ale třeba také to, kdo ji kontroloval a zaevidoval.

Branislav Beneš

Ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies

Branislav Beneš - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Zakončení projektu, který jsme společně s MTX Capital Services nastartovali v říjnu 2020, vnímáme jako velký úspěch. Pro zákazníka jsme přitom figurovali jak v roli dodavatele, tak jako systémový integrátor vůči třetím stranám.

Společný rozvoj do této doby nezávisle dodávaných řešení má velký potenciál a může definovat naše možnosti v nabídce best in class řešení.

Michal Houštecký

Generální ředitel společnosti ARBES Technologies

Michal Houštecký - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Z akvizice mám upřímnou radost, protože navyšujeme své lidské zdroje o tým, který má v segmentu investičního bankovnictví letité zkušenosti. Společně budeme moci rozšířit nabídku softwarových řešení a navázat spolupráci s potenciální klientelou mezi předními bankovními a finančními institucemi.

V průběhu tohoto roku dojde k plné integraci týmu SC Servis do struktur naší společnosti.

Tomáš Rubač

Senior analytik a produktový manažer společnosti ARBES Technologies

Tomáš Rubač - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Návrh podoby výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce připravujeme v rámci naší servisní podpory. Pro sběr dat plánujeme jak importy formálních dat ze systémů třetích stran, tak i jejich získání např. v podobě dotazníku prostřednictvím smartphonu, jak to nyní děláme v oblasti investic.

Plná automatizace pro společnosti bude znamenat výrazné zjednodušení těchto procesů, urychlení jejich zavádění a posílení pozice těchto společností na trhu v oblasti ESG.

V našem řešení navíc nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia - fondy, asset management a generování KPI reportů za OCP.

Stránka 1/3 Další >