logo ARBES Technologies, a.s.

Automatizace investičních služeb pomocí systému ARBES AMS

MONECO investiční společnost si pro automatizaci celého investičního řetězce vybrala AMS řešení od ARBES Technologies - dodavatel zajistí implementaci informačního systému, který bude spravovat aktiva v několika otevřených podílových fondech a ve fondech kvalifikovaných investorů.

"Největší přidanou hodnotou zakázky bude plná automatizace administrace nejen interních procesů, ale také evidence v obchodních systémech administrátora fondu. Součástí projektu bude také implementace modulu ARBES LIMITY. Ten usnadní a zjednoduší proces kontroly jak limitů dle právních předpisů pro finanční trhy, tak i statutárních limitů jednotlivých fondů, které podléhají kontrole ze strany ČNB," říká Tomáš Geissler, Business Consultant společnosti ARBES Technologies.

Výhodou ARBES Technologies je skutečnost, že proces zadávání a vypořádání obchodů s cennými papíry již pokrývá osvědčený systém ARBES Topas u administrátora těchto investic. Komunikaci obou systémů zabezpečí messaging systém Kafka.

Propojení mezi Topasem a AMS systémem Kafka je dalším významným krokem v integraci obou systémů Arbesu, který v budoucnu nabídne rozšířené možnosti řešení i pro potřeby dalších klientů v oblasti front office při správě cenných papírů.

Úsporu času, lidské práce, zrychlení procesů a snížení chybovosti díky automatizaci má zabezpečit informační systém Arbes AMS už v červnu 2023. Projekt začal na konci roku 2022 analytickou fází a v současné době paralelně probíhá vývojová část, kde se systém upravuje pro specifické potřeby klienta.

Plánovaná realizace takto komplexního projektu během zhruba půl roku svědčí o vynikající kondici dodavatele, týmu a jeho řešení pro investiční segment.

MONECO investiční společnost, a. s. je součástí finanční skupiny Broker Consulting, která patří mezi významné hráče finančního poradenství na tuzemském trhu.

V rámci nabízených produktů a služeb se MONECO prosazuje moderními směry v investování a orientuje se především na indexové investování a nákladovou efektivnost svých řešení.

Článek ARBES Technologies, a.s. ze dne úterý 4. dubna 2023

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Automatizace investičních služeb pomocí systému ARBES AMS

Nový workflow modul ERP systému FEIS

Mobilní aplikace AMA pro komunikaci s klienty finančních institucí

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

ARBES OBS Core hraje zásadní roli z pohledu bankovních funkčností Banky Creditas

AMS Start-up pomůže se začátky podnikání na kapitálovém trhu

Jednoduchá úložiště mohou ohrozit důvěryhodnost elektronických dokumentů

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

ARBES Technologies posiluje na trhu dodavatelů softwaru pro investiční bankovnictví

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

Informačních systémy pro bankovnictví a finanční trhy

Software pro depozitář investičních fondů

Informační systémy pro bankovnictví a platební styk

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Automatizace investičních procesů pomáhá ve zvyšování výnosů

Bodyshopping IT specialistů s ojedinělým přístupem

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

ERP ARBES FEIS: nová verze s podporou ISDOC

ARBES Technologies hlavním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

ARBES implementuje své nové řešení v JT Bance

ARBES využívá vyspělé BI nástroje Oracle

Petr Brož, novým výkonným ředitelem ARBES Technologies

FEIS [M], řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

Internetové bankovnictví oceňují již stovky tisíc zákazníků BOG

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

ARBES podporuje rozšíření bankovních služeb Wüstenrotu

ARBES OBS spuštěn do ostrého provozu ve Wüstenrot hypoteční bance

II. etapa projektu nasazení ARBES OBS ve Wüstenrot hypoteční bance

Implementace ARBES Reporting v IKS KB

ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví