logo ARBES Technologies, a.s.

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

Arbes Technologies již delší dobu úspěšně u klientů aplikuje své modulární řešení Arbes Digital Platform, jehož hlavním posláním je poskytnout komplexní a flexibilní přístup pro převod monolitických informačních systémů na mikroslužby.

Monolitické informační systémy se vyvíjely řadu let a díky tomu získaly jak na robustnosti, tak na šíři funkcionalit, které jsou schopné pokrýt. Zároveň tím většinou ztratily na přehlednosti, flexibilitě a narostla cena jejich údržby.

Modularizace integračních vrstev a business logiky se tak ukazuje jako nezbytná cesta pro inovace jak zákaznických řešení, tak vlastního portfolia služeb a informačních systémů.

"V současné době je na straně zákazníků jedním z klíčových témat vhodná volba postupu dekompozice monolitických systémů, které stále v řadě organizací představují naprostý základ jejich informačního systému. Jako první se nabízí zdánlivě přímočarý a na první pohled jednoduchý přechod na mikroservisní služby, které jsou schopné vyřešit veškeré problémy, které se nahromadily za řadu let vývoje a zpracování funkcionalit. Ty často představují unikátní firemní know-how. Je nutné si ale uvědomit, že právě tento generační skok, který je často prováděn na základě dílčích znalostí nebo nedostatečného ověření dalších postupů např. formou PoC nebo pouze pomocí vlastních IT kapacit, pak může vést k zastavení či významnému zdržení rozvoje nových služeb. Snaha o generační skok se pak lehce stane spíše generačním šokem. Potřeba být pro dnešní rychlý a zákaznicky orientovaný svět vybaven modulárním systémem je jasná. A to nejen z pohledu samotné technické architektury, ale i struktury business procesů a produktů," říká David Kopřiva, ředitel divize Digital společnosti ARBES Technologies.

Při implementaci Arbes Digital Platform (ADP), resp. jejího core modulu, který je základem pro budoucí samostatné mikroservisní moduly, získala společnost ARBES Technologies již řadu poznatků.

Jako první krok před zahájením samotné dekompozice je třeba mít jasně pojmenované stávající funkčnosti monolitické aplikace (s využitím frameworků, jako je BIAN či IBM IFW) a ty poté rozdělovat do samostatných modulů, které řeší danou oblast, nebo dekomponovaný systém rozdělit dle business domén či funkčností.

Tento krok představuje základ pro vznik mikroslužeb, které mohou být poté postupně budovány.

Při vývoji mikroslužeb je třeba mít na paměti:

Kritickým krokem je poté vyřešení způsobu komunikace koncových zákaznických aplikací se stávající monolitickou aplikací a současně s novými mikroslužbami tak, aby bylo možné kontinuálně ověřovat, že nová služba vrací stejné výsledky.

Tento problém je třeba řešit vhodným návrhem komunikačních vrstev směrem od monolitu (za pomoci tzv. facade/services layers v kombinaci se Service Mediation Layer) k uživatelským aplikacím nebo kanálům, které tyto služby konzumují.

Dalším krokem je volba vhodného způsobu přesměrování komunikace do nových služeb tak, aby se v případě zjištění problémů bylo možné vrátit zpět ke službám poskytovaným původní monolitickou aplikací.

Teprve poté lze začít s postupným převáděním stávajících monolitických služeb do nového mikroservisního prostředí.

Typickým problémem při nevhodném návrhu či nedodržení správných postupů, je vznik tzv. distribuovaného monolitu, což je vlastně systém, který se podobá architektuře mikroslužeb, ale je stále pevně svázán s monolitickou aplikací.

ADP a její core platforma neslouží pouze pro převod stávajících služeb monolitických aplikací do nových prostředí, ale lze ji též využít pro vývoj a provoz nových business modulů. Tyto mikroservisně orientované moduly se v řadě případů nemusí vytvářet od začátku, protože v rámci kontinuálního vývoje platformy již byly vyvinuty - např. modul pro onboarding klientů.

Dále lze použít různá předpřipravená řešení zejména na úrovni front-endu, který lze v krátké době upravit pro specifickou potřebu zákazníka.

Vhodnou kombinací mikroservisních modulů provozovaných na ADP platformě spolu se správně nastavenou customer journey se v řadě případů dá efektivně a v krátkém čase naimplementovat nová služba pokrývající E2E požadavky zákazníka.

To významně snižuje čas nutný k uvedení takovéto služby do reálného provozu, než jak by tomu bylo v případě klasického vývoje řešení na míru nebo použití low-code vývojových platforem, jejichž výsledný efekt je v provozním prostředí často rozporuplný.

Další články k tématům - dekompozice - framework - mikroservis - mikroslužby - modularizace - David Kopřiva

Článek ARBES Technologies, a.s. ze dne čtvrtek 8. prosince 2022

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Automatizace investičních služeb pomocí systému ARBES AMS

Nový workflow modul ERP systému FEIS

Mobilní aplikace AMA pro komunikaci s klienty finančních institucí

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

ARBES OBS Core hraje zásadní roli z pohledu bankovních funkčností Banky Creditas

AMS Start-up pomůže se začátky podnikání na kapitálovém trhu

Jednoduchá úložiště mohou ohrozit důvěryhodnost elektronických dokumentů

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

ARBES Technologies posiluje na trhu dodavatelů softwaru pro investiční bankovnictví

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

Informačních systémy pro bankovnictví a finanční trhy

Software pro depozitář investičních fondů

Informační systémy pro bankovnictví a platební styk

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Automatizace investičních procesů pomáhá ve zvyšování výnosů

Bodyshopping IT specialistů s ojedinělým přístupem

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

ERP ARBES FEIS: nová verze s podporou ISDOC

ARBES Technologies hlavním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

ARBES implementuje své nové řešení v JT Bance

ARBES využívá vyspělé BI nástroje Oracle

Petr Brož, novým výkonným ředitelem ARBES Technologies

FEIS [M], řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

Internetové bankovnictví oceňují již stovky tisíc zákazníků BOG

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

ARBES podporuje rozšíření bankovních služeb Wüstenrotu

ARBES OBS spuštěn do ostrého provozu ve Wüstenrot hypoteční bance

II. etapa projektu nasazení ARBES OBS ve Wüstenrot hypoteční bance

Implementace ARBES Reporting v IKS KB

ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví