logo

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Platforma ARBES AMS poskytuje řešení postavené na nejmodernějších technologiích, které jsou v souladu s mezinárodními standardy a tržními trendy. Nové implementace na českém trhu pokrývají veškeré potřeby společností MTX Capital Services a Partners Asset Management pro obchodování s komoditními deriváty.

Společnost MTX Capital Services patřící do skupiny MTX Group poptávala nasazení systému přinášející podporu back-office agendy pro obchodování s deriváty kovů na London Metal Exchange v prostředí české legislativy.

To se jí podařilo najít v platformě ARBES AMS (Application Managed Services).

"Obchodník s deriváty - MTX Capital Services, nově používá naše řešení jako centrální a primární informační systém pro evidenci obchodů, jejich zaúčtování, reporting a risk management. Dodali jsme klíčové komponenty jako jsou evidence klientů, produktů, pokynů a transakcí, správu komoditních derivátů, Collateral a margin management a účtování realizovaných obchodů a navazující regulatorní reporting ČNB a EU. Na základě našeho produktově orientovaného přístupu se podařilo u projektu pro Partners Asset Management zkrátit čas od objednání až po finální implementaci na méně než šest měsíců. To je v případě softwarových IT projektů této velikosti vynikající a téměř nevídaný výsledek", říká Branislav Beneš, ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies.

Také společnost Partners Asset Management má za sebou finální dodávku řešení ARBES AMS. Nově vzniklá slovenská investiční společnost, patřící do holdingu Partners Group Holding SK je sesterskou společnosti známé distribuční sítě Partners Group SK a raketově etablovaného obchodníka s cennými papíry Partners Investments.

Finamis, dceřiná společnost ARBES Technologies začal spolupráci s Partners Group SK v roce 2018 a to dodávkou informačního systému právě pro Partners Investments. Spokojenost s kvalitou informačního systému a spokojenost s pružnou produkční podporou vedla koncem roku 2020 k rozšíření spolupráce. Tentokrát při dodávce systému pro právě vznikajíc investiční společnost.

Plánem bylo získat systém schopný spravovat a evidovat realitní investiční fond, nákup a prodej podílových listů a automatizované zasmluvnění klientů.

Dodaný modulární informační systém ARBES AMS s klientskými úpravami na míru pokrývá v Partners Asset Management funkcionality jako jsou - výpočet majetku fondu, výpočet jednotkové ceny podílu, správu a výpočet nákladových poplatků fondů.

V oblasti správy koncových klientů byly implementované funkce pro správu majetku podílníků, generování výpisů, automatizovanou tvorbu smluvních dokumentů a platebních instrukcí podle typu uzavřené rámcové smlouvy.

"Jedním ze základních předpokladů pro efektivní fungování naší společnosti z hlediska spravování podílových fondů je kvalitní, rychlý a flexibilní informační systém. Proto při výběru dodavatele pro nás bylo klíčové, abychom se mohli opřít o zkušenosti etablovaného partnera s mnohaletými zkušenostmi s tímto řešením. Na straně dodavatele oceňujeme především jeho profesionalitu, rychlost a flexibilitu při analýze našich požadavků. Stejně tak jako následně při testování jednotlivých funkcionalit systému a spuštění," zhodnotil projekt implementace Jakub Rosa, člen představenstva společnosti Partners Asset Management.

ARBES AMS je v Partners Asset Management hlavním systémem. To v praxi znamená, že musí umět pokrýt všechny činnosti této na investice zaměřené společnosti. Při výběru hrála roli i orientace dodavatele na platformě nezávislé řešení a open source komponenty softwaru, což pro zadavatele znamená významnou optimalizaci CAPEX i OPEX nákladů.

Článek ze dne 5. srpna 2021 - čtvrtek

Další články od ARBES Technologies, a.s.