logo

Spolupráce portálů Spráce.cz a aprace.cz pomůže absolventům

Na začátku letošního roku došlo k významnému propojení na online trhu práce. Personální server Spráce.cz patřící do portfolia vyhledávače Seznam.cz bude své inzertní nabídky vhodné pro absolventy středních a vysokých škol zveřejňovat i na serveru aprace.cz, který se právě na tuto cílovou skupinu specializuje.

Oba portály chtějí svou spoluprací ještě víc usnadnit čerstvě vystudovaným mladým lidem vstup do jejich prvního zaměstnání. Ti se nezřídka potýkají s problémem absence pracovní praxe, a proto ne každá nabídka je pro ně vhodná. Inzeráty, které se nachází jak na serveru aprace.cz – zaostřeno na absolventy, tak i v sekci Absolventi portálu Spráce.cz, v drtivé většině praxi nepožadují nebo jim stačí praxe vykonávaná v rámci studia.

"Od spolupráce se serverem Spráce.cz si slibujeme především větší uspokojení našich uživatelů z řad absolventů, kterým tímto nabízíme také kvalitní inzerci z renomovaného portálu", komentuje jednatel společnosti aprace.cz, v.o.s. Miroslav Ženíšek a vysvětluje : "Kvalitní inzercí rozumím ty nabídky práce, které jsou skutečně určeny absolventům, to znamená, že hlavním parametrem je požadovaná doba praxe. Spráce.cz tuto kvalitu dlouhodobě má a právě to nás přesvědčilo o navázání partnerství."

"Spráce.cz tuto spolupráci vítá jako další formu benefitu pro své klienty, jejichž nabídky pracovních pozic se objeví ještě na dalším pracovním portálu a tím pádem osloví větší množství potenciálních uchazečů o zaměstnání," uvádí ke spolupráci ředitelka Spráce.cz Ing. Andrea Tomšů a dodává : "Dalším, neméně podstatným aspektem našeho partnerství je i to, že se nabídky dostanou k té cílové skupině, pro kterou jsou určeny, a která by na ně jinak ani nenarazila."

Další články k tématům - absolventy - aprace - nabídky - Spráce - Miroslav Ženíšek - Andrea Tomšů

Článek ze dne 26. ledna 2009 - pondělí

Další články od Seznam.cz a.s.