logo

SprinxCRM propojuje HelpDesk a CRM systém do jednoho integrovaného řešení

Kombinace CRM řešení a aplikace HelpDesk tak nyní nabízí lepší propojení obou funkcionalit, což umožňuje nejen pracovat mnohem efektivněji, a tím šetřit čas a náklady, ale i lépe znát své zákazníky a pružněji reagovat na jejich okamžité potřeby. Připravili jsme pro vás ukázkovou verzi SprinxCRM a HelpDesku na 30 dnů zdarma!

SprinxCRM je populární CRM systém pro malé a střední firmy. Jeho tvůrce, společnost Sprinx Systems, je znám i jako poskytovatel kvalitního řešení zákaznické podpory (HelpDesk). Sprinx Systems obě tato řešení propojil a nabízí je ve formě jednoho integrovaného produktu.

Díky tomu mohou obchodníci prostřednictvím aplikace CRM předávat důležité informace oddělení zákaznické podpory, které pracuje s aplikací HelpDesk. A naopak, pracovníci podpory mohou poskytovat zpětnou vazbu obchodnímu oddělení. Dochází tak ke vzájemné provázanosti a koordinaci aktivit obou týmů.

Různá řešení nemusí vždy fungovat společně

Není pochyb o tom, že aktivity obchodního oddělení úzce souvisí s činností zákaznického oddělení; do značné míry jsou na sobě tyto týmy také závislé. Mnoho firem využívá pro řízení obchodních vztahů se zákazníky řešení CRM (Customer Relationship Management) a pro zákaznickou podporu HelpDeskový systém, což jsou dvě odlišná softwarová řešení, často navíc dodávaná, případně provozovaná různými poskytovateli.

To samo o sobě ještě nemusí být špatně. Nicméně, potřebujeme-li se spolehnout na efektivní a bezpečný přenos, sdílení a synchronizaci dat mezi odděleními obchodu a zákaznické podpory, je mnohem rozumnější zvolit unifikované řešení od jednoho poskytovatele. Společnou koordinací obchodu a zákaznické podpory s využitím jednotného řešení docílíte časových úspor, tedy i vyšší efektivity práce.

Další výhodou integrovaného řešení je, že v kterémkoliv okamžiku budete mít k dispozici relevantní informace o svých zákaznících, a to nejen s ohledem na jejich dlouhodobé potřeby, ale i na potřeby momentální. Význam a užitečnost takových informací ukážeme dále na několika příkladech.

Jak funguje CRP + HelpDesk

V současné době je CRM řešení využíváno jako klasická aplikace pro řízení zákazníků a jejich aktivit. Přidáním aplikace HelpDesk lze například efektivně spravovat smlouvy o podpoře (tzv. SLA - Service Level Agreement - smlouvy), které má firma se zákazníky uzavřeny.

Uložíte-li tyto smlouvy v HelpDesku, máte přehled o tom, jaké služby a v jakém rozsahu již zákazník vyčerpal, kolik za ně zaplatil, které požadavky jsou právě řešeny apod. Jste-li obchodníci, můžete na základě těchto informací volit a načasovat své aktivity tak, abyste zákazníka udrželi a dále rozvíjeli obchodní spolupráci.

Víte-li například, že zákazník řeší problémy se servisní podporou, víte také, že pravděpodobně není v dobré náladě, a tudíž není vhodné, abyste ho oslovili s nabídkou či marketingovou kampaní. Integrované informace však přinášejí unikátní výhody nejen obchodníkům, kteří mohou pružně reagovat na požadavky zákazníka, ale i společnosti, protože přímo z CRM prostředí má přehled o tom, který zákazník a jakým způsobem využívá její služby.

HelpDesk v tomto případě slouží jako databáze smluv a CRM jako databáze kontaktů. Vše je možné doplnit podrobnými reporty, případně propojit s účetnictvím, a tak jednoduše vykazovat práci v oblasti podpory či sdílet s jinými odděleními společné znalosti získané komunikací se zákazníky prostřednictvím CRM.

Z integrovaných nástrojů může mít užitek každá obchodní společnost

Ze sloučení CRM a HelpDesku mohou těžit nejrůznější společnosti, například poskytovatelé finančních služeb, prodejci rychloobrátkového zboží, ale i podnikatelé v oblasti zábavního průmyslu. Všechny tyto firmy mají jedno společné - měly by o své zákazníky pečovat a přistupovat k nim individuálně, na základě znalosti zákaznických potřeb.

Jde o to, aby zákazníci neměli pocit, že jsou jen anonymním záznamem nebo číslem ve firemní databázi. Možná to nezaručí, že se zákazník bude častěji vracet; ale rozhodně takový přístup odvrátí hrozbu ztráty zákazníka kvůli neosobnímu přístupu.

Připravili jsme pro vás ukázkovou verzi SprinxCRM a HelpDesku na 30 dnů zdarma. Pro její vyzkoušení prosím kontaktujte naše specialisty, kteří vám rádi pomohou na adrese obchod@sprinx.cz.

Další články k tématům - CRM - databáze - HelpDesk - marketing - SLA - zdarma

Článek ze dne 3. prosince 2012 - pondělí

Další články od Sprinx Systems, a.s.