logo

Inovace T-Systems v ČR pro energetiku, automobilový průmysl a zdravotnictví

T-Systems Czech Republic se v roce 2011 více zaměří na podporu inovací v oblastech energetiky, zdravotnictví a automobilovém průmyslu. Jde zejména o řešení Smart Metering a Smart Grids (chytré odečty a inteligentní energetické sítě), lokalizované verze systému pro zdravotnictví i.s.h. a projekt Connected Car pro přístup k internetu řidičů.

V odvětví energetiky se společnost T-Systems dlouhodobě zaměřuje na řešení potřeb výrobců a distributorů energií a ve svém důsledku i řešení potřeb koncových zákazníků. Produkty a služby zaměřené na chytré odečty a inteligentní energetické sítě již mají své místo ve standardní nabídce společnosti T-Systems.

Jako příklad lze uvést rozsáhlý projekt T-City ve městě Friedrichshafen a další projekty, které T-Systems realizuje v rámci Německa a v dalších evropských zemích. V České republice bude T-Systems při nabídce prověřených řešení Smart Metering & Smart Grids vycházet z realizovaných projektů, bude využívat týmy místních profesionálů a v neposlední řadě i bohatých zkušeností při hromadném zpracování velkých objemů dat, které nutně chytré odečty přinášejí.

Zdravotnictví tvoří specifický segment trhu, kde se uplatňují jak standardní, tak i specifická ICT řešení. T-Systems v České republice ve spolupráci se společnostmi SAP a Siemens lokalizoval nemocniční informační systém i.s.h. med a I.S.H. Jako systémový integrátor je společnost T-Systems připravena poskytovat služby pro zdravotnická zařízení v plné šíři.

K dispozici jsou řešení založená na dynamických službách v bezpečných datových centrech společnosti T-Systems nebo je lze provozovat v prostředí u zákazníka. Zároveň budou v příštím roce představena inovativní řešení "chytrého zdravotnictví", která například souvisí s podporou a léčbou pacientů v domácím prostředí a jejich kontaktem s lékařem nebo nemocnicí.

Společnost T-Systems bude také podporovat inovace v automobilovém průmyslu. Prostřednictvím projektu "Connected Car" umožní řidičům přístup k internetu, SMS, e-mailům a dalším službám pomocí systému AutoLinQ, který byl představen v letošním roce.

Součástí systému bude i možnost sledovat aktuální stav vozu, případné závady a problémy. Díky hlasovému ovládání bude mít řidič možnost bezpečně komunikovat i za jízdy. Implementace bude možná i do starších vozů pomocí samostatného zařízení, u nových vozů se toto řešení může stát integrální součástí palubních displejů.

"Inovace, dynamické služby, podpora nákladově efektivního a zeleného ICT, to vše jsou prvky, které budeme v naší nabídce ICT řešení uplatňovat v příštím roce," uvedl Anton Zima, vedoucí oddělení marketingu a komunikace ve společnosti T-Systems. "Kromě standardní nabídky profesionálních řešení v oblasti telekomunikací, IT a systémové integrace pro firemní zákazníky, budeme klást důraz na nové trendy, které mohou podporovat další rozvoj našich zákazníků," dodal Anton Zima.

Kromě standardní nabídky řešení v oblasti ICT a systémové integrace přinese T-Systems na český trh i řadu inovací a nových služeb, které jsou vyvíjeny v rámci skupiny Deutsche Telekom.

Článek ze dne 22. prosince 2010 - středa

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.