logo

T-Systems a HP zabezpečí ICT služby pro skupinu E.ON

Společnost T-Systems získala pro skupinu E.ON zakázku na outsourcing ICT služeb a komunikace, HP bude pečovat o datová centra a podporu koncových uživatelů. Služby budou poskytovány pro E.ON také v ČR.

Skupina E.ON vyčleňuje z důvodů zvýšení efektivity část ICT služeb zajišťovaných dosud pomocí vlastních zdrojů. "Zvyšujeme tím konkurenceschopnost E.ON ve stále obtížnějším prostředí a zaměřujeme naši firmu strategicky ještě více na hlavní předmět podnikání," uvedl Dr. Marcus Schenck, člen představenstva E.ON.

Nové uspořádání zajišťuje, aby ICT projekty a řešení nadále podporovaly nákladově efektivně, pružně a rychle celosvětovou působnost E.ON. Spolupráce se zkušenými a profesionálními partnery s prokázanou technickou kompetencí v oblasti ICT infrastruktury navíc umožňuje v budoucnu ještě lépe reagovat na měnící se rámcové podmínky trhu energií a na uvádění novinek na trh. "Chceme být efektivnější i v IT, abychom si udrželi vedoucí postavení na stále dynamičtějším trhu energetickém trhu," prohlásil Edgar Aschenbrenner, šéf interní IT společnosti koncernu E.ON - E.ON IT.

O volbě outsourcingových partnerů rozhodovalo několik kritérií výběrového řízení - vedle ekonomických ukazatelů byl brán ohled na kompetence a zkušenosti budoucích dodavatelů. V popředí byla také jejich práce se zaměstnanci a zkušenosti se začleňováním zaměstnanců. Neposledním kritériem byla také strategická orientace, tak jak ji představily společnosti HP a T-Systems.

Zástupci zákazníka intenzivně vyhodnocovali také možnosti dalšího rozvoje zaměstnanců, kteří přecházejí k partnerům. Skupina E.ON si také prostřednictvím partnerů slibuje přístup k nejnovějším technologiím.

"Touto zakázkou se pro naše služby v oblasti informačních a komunikačních technologií rozhodl další mezinárodní koncern. Prostřednictvím společnosti E.ON jsme získali první velkou zakázku z odvětví energetiky v Evropě," uvedl člen představenstva společnosti Deutsche Telekom a generální ředitel T-Systems Reinhard Clemens. "Těšíme se na nové kolegyně a kolegy z E.ON IT," dodal Clemens.

Jan Zadak, který ve společnosti Hewlett-Packard zodpovídá za zakázky v Evropě, popisuje příští spolupráci s E.ON následovně: "HP bude s E.ON úzce spolupracovat. Osvědčenými IT službami, silným technologickým portfoliem a našimi zkušenostmi z outsourcingových služeb budeme podporovat E.ON, aby mohl svým zákazníkům poskytovat vynikající služby."

Na jaře příštího roku by mělo v celé Evropě přejít k partnerům asi 1400 zaměstnanců E.ON. Přechod se uskuteční v úzké dohodě a spolupráci všech partnerů. Outsourcingová smlouva zajišťuje, aby k termínu přechodu byly dodrženy stávající úpravy pro jednotlivé země a byly poskytnuty národní a kulturní rámcové podmínky pro zaměstnance. Uzavřením smlouvy jsou též dále zajištěna práva zaměstnanců a možnosti jejich osobního rozvoje po dobu platnosti kontraktů.

Společnost HP bude v budoucnu zodpovídat za datová centra a bude se starat o uživatele zákazníka. Společnost T-Systems bude odpovědná za síťové a telekomunikační služby. Součástí outsourcingu nejsou bezpečnostní IT systémy, o něž se bude nadále starat E.ON. Celkové řízení a odpovědnost za informační technologie nadále přísluší firmě E.ON IT. Ta přitom úzce spolupracuje s odbornými úseky E.ON i s outsourcingovými partnery.

Příslušné smlouvy budou podepsány 9.12. 2010.

O společnosti E.ON IT

E.ON IT pečuje o IT prostředky skupiny E.ON. Společnost sídlí v Hanoveru a má svá zastoupení v řadě evropských zemí. Příkladem je Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.

Článek ze dne 25. listopadu 2010 - čtvrtek

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.