logo

T-Systems má certifikaci ISO 20000

Společnost T-Systems Czech Republic úspěšně dokončila úspěšným auditem v listopadu 2010 projekt zaměřený na certifikaci ISO 20000. Mezinárodní norma ISO 20000 stanovuje požadavky a pravidla pro řízení dodávky poskytovaných služeb ať již v oblasti infrastruktury, tak i v oblasti procesů v ICT.

Pro zákazníky společnosti T-Systems certifikace ISO 20000 znamená potvrzení, že poskytované služby a provozovaná řešení budou přesně odpovídat jejich požadavkům a standardům.

"Získaná certifikace ISO 20000 nyní pokrývá celou nabídku společnosti T-Systems Czech Republic, počínaje telekomunikačními a síťovými službami, přes provoz datových center, provozní podporu technologické infrastruktury, služby spojené s desktopy a helpdeskem až po vývoj a provozní podporu aplikací. V České republice se jedná o jednu z nejkomplexnějších certifikací ISO 20000," uvedl Jan Drbohlav, Vice President divize ICTO ve společnosti T-Systems Czech Republic.

"Od počátku projektu jsme cítili značnou podporu managementu, který si byl vědom důležitosti certifikace. Investovali jsme ohromné úsilí do přípravy a implementace jednotlivých procesů," řekl Petr Charypar, člen implementačního týmu ve společnosti T-Systems Czech Republic. "Přestože jsme byli odměněni pochvalným vyjádřením auditora, naše práce tímto nekončí. I nadále budeme všechny naše služby inovovat a zvyšovat jejich efektivitu," dodává Petr Chalupník, ITSM manažer.

Úspěšným získáním certifikace ISO 20000 se společnost T-Systems zařazuje po bok mateřské společnosti Deutsche Telekom, která vede program sjednocení dodávaných služeb v celosvětovém měřítku. Nová certifikace také navazuje na další, již získané normy ISO 9001, 14000 a 27000.

Společnost T-Systems v České Republice dodává celé spektrum ICT služeb. Portfolio zahrnuje nabídku od telekomunikačních produktů, přes IT řešení až po systémovou integraci a specifická řešení pro jednotlivá odvětví, s důrazem na konkrétní potřeby firemních zákazníků a veřejné správy.

Článek ze dne 17. prosince 2010 - pátek

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.