logo COMGUARD a.s.

COMGUARD ICT Security Training Center: školící program pro IT profesionály

COMGUARD představuje nový komplexní školicí program, který zahrnuje vzdělávání manažerů, administrátorů i uživatelů a který boří hranice mezi ICT bezpečností a základními činnostmi organizace.

Základem programu je pohled na bezpečnost IT, která se zde chápe jako jeden z prvků celkového řízení bezpečnostních rizik organizace (zahrnující např. ochranu informací, osob či hmotného majetku), což není jen technická, ale spíše business disciplína! Na ICT bezpečnost tedy nahlíží nejen z čistě technické stránky, ale také jako na nedílnou součást a přidanou hodnotu business procesů.

Prvním pilířem školicího programu je "Manažerská akademie řízení bezpečnosti informací (ISMS)". Jedná se o unikátní soubor odborných kurzů, který umožňuje manažerům, odpovědným nejen za bezpečnost informací dané organizace, doplňovat si takové praktické znalosti, které zrovna potřebují.

Součástí každého školení je prostor pro diskuzi nad konkrétními problémy účastníků, které pomůže řešit lektor-manažer bezpečnosti informací s dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti.

Příklady školení:

Druhý okruh "Technologie a bezpečnost v praxi (IT kurzy pro administrátory)" zahrnuje administrátorská školení, která kombinují administraci běžných IT řešení s bezpečnostní nástavbou, resp. jejich vlastních bezpečnostních funkcí i souvisejících externích bezpečnostních nástrojů.

Příklady školení:

Další články k tématům - analýza - certifikace - ICT - ISO - kurzy - SMB - školení - vzdělávání

Článek COMGUARD a.s. ze dne 22. února 2013 - pátek

Další články od COMGUARD a.s.