logo ecommerce.cz a. s.

SZPI využívá pro on-line testování svých inspektorů řešení od ecommerce.cz

Společnost ecommerce.cz, a. s. dodala pro SZPI - Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci řešení, s jehož pomocí organizace provádí pravidelné on-line testování svých inspektorů.

Realizované řešení pro on-line testování inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je postaveno na komplexním produktu pro správu a publikaci obsahu SystemIdea společnosti ecommerce.cz, a. s. a je začleněno do stávajícího intranetového portálu SZPI, který v minulosti rovněž realizovala společnost ecommerce.cz, a. s.

Testovací modul zabudovaný do intranetového portálu SZPI je vysoce automatizovaný a díky tomu organizaci výrazně šetří čas a náklady spojené s nutnou agendou při pravidelném testování inspektorů. Vlastnosti systému umožňují nastavit termín, ve kterém bude testování probíhat a vytvořit seznam delegovaných zaměstnanců, kteří se mají testování účastnit. Vybraným uživatelům je při otevření testovacího kola automaticky odeslán informační e-mail a v případě, že test do 48 hodin před vypršením testovacího termínu nevyplní, je automaticky odeslán další varovný e-mail. Stejně tak se delegovaným inspektorů informace o pro ně relevantním kurzu zobrazuje přímo na jejich domovské stránce intranetu SZPI.

Samotné generování testu pro jednotlivé delegované inspektory je rovněž maximálně automatizované. V systému je nastaveno množství testovacích otázek pro jednu základní a 16 odborných skupin včetně možných variant odpovědí. Dle odborné příslušnosti testovaného inspektora pak systém náhodně vygeneruje otázky ze základní a z každé z příslušných odborných skupin. Pořadí otázek a možných variant odpovědí je generováno náhodně. Počty testovaných odborných skupin, počty vybíraných otázek pro daný kurz a časové limity pro vyplnění testu se definují v nastavení systému. Po vymezenou dobu může uživatel kompletním testem libovolně procházet, přičemž systém stále zobrazuje zbývající dobu do ukončení testu. Pro každou otázku je možné zvolit pouze jednu odpověď a pouze jedna odpověď z nabízených variant je správná.

K dosažení maximálního zabezpečení pro případ možné havárie nebo výpadku sítě systém na pozadí automaticky ukládá vyplnění každé otázky a průběžný stav vyplnění testu je uchováván na serveru. Uživatel může během testu samozřejmě odpovědi libovolně měnit, na serveru je vždy uložena aktuálně zvolená odpověď.

Po uplynutí časového limitu testu jsou odpovědi okamžitě automaticky vyhodnoceny. Test je splněn v případě minimálně 80 % správných odpovědí, přičemž každá skupina otázek se hodnotí zvlášť. Po ukončení testu je odeslán informační e-mail s výsledky na personální oddělení a testovaný zaměstnanec si může vytisknout závěrečnou zprávu s výsledky testu.

"Díky vysoce automatizovanému řešení společnosti ecommerce.cz, a. s. se do procesu přípravy a realizace pravidelného testování inspektorů SZPI může zapojit nesrovnatelně menší počet našich zaměstnanců. Navíc se doba nutná pro přípravu testů a jejich provedení zkrátila na naprosté minimum. Naše práce a chod instituce je tak mnohem efektivnější," říká Ing. Lenka Škarková, vedoucí personálního oddělení SZPI.

Další články k tématům - ecommerce - inspektorů - řešení - SZPI - testování - Lenka Škarková

Článek ecommerce.cz a. s. ze dne 25. února 2009 - středa

Další články od ecommerce.cz a. s.