logo ITPOINT.CZ

Robot NAO pomáhá dětem s autismem

Humanoidní robot NAO se zaměřuje na zlepšení řeči a motorických dovedností u dětí s autismem. NAO byl vyvinut pro pomoc starším lidem a osobám s autismem, které vyžadují speciální péči a pozornost.

Sen o osobním robotovi, který dokáže nabídnout pomoc i společnost, se stává skutečností díky francouzské společnosti Aldebaran Robotics.

S pokračujícím stárnutím populace a rostoucím počtem dětí se speciálními potřebami vyžaduje stále více lidí každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvláštní pozornost vyžadují například lidé postižení autismem. V České republice se v roce 2011 narodilo téměř 109 tisíc dětí. Zhruba u 500 z nich se ve vývoji projeví porucha autistického spektra.

NAO je kompletní platformou, která může být využívána pro získávání praktických zkušeností, v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů i při výzkumu v oblastech robotiky, interakce mezi člověkem a robotem, psychologie a medicíny. NAO je využíván na více než 350 prestižních univerzitách a v laboratořích po celém světě, včetně Harvard University či Stanford University. Výzkumné programy na University of Notre Dame a University of Connecticut v Americe dosáhly úspěšných výsledků využitím robotů NAO při nácviku napodobování u dětí s autismem.

Dr. Murat Sarisoy, psycholog a autor řady studií týkajících se dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami, je humanoidním robotem fascinován. Myslí si, že se okouzlující vzhled robota NAO zalíbí mnoha dětem s autismem, které se často zajímají o elektronické a mechanické nástroje, nebo jsou jimi dokonce posedlé.

"Věřím, že NAO bude dětem s autismem užitečný při vývoji jazykových a komunikačních schopností, jako jsou rozvoj slovní zásoby, relevantního a smysluplného používání slov a výrazů i doby trvání očního kontaktu. Může dokonce pomoci rodinám a komukoli dalšímu při vývoji jemné motoriky, a to díky své schopnosti držet míč."

"České děti s autismem by mohly být humanoidním robotem fascinovány. Počítače nebo tablety se ukázaly při výuce dětí s autismem také jako velmi užitečné. Přístroje se - na rozdíl od lidí - chovají předvídatelně a nejsou unaveny z mnohočetného opakování, které osoby s autismem potřebují", říká Kateřina Thorová, psycholožka a autorka řady publikací týkající se autismu. "Věřím, že NAO by u dětí s autismem našel svoje využití. Mohl by jim pomoci rozvíjet komunikační a napodobovací schopnosti, slovní zásobu nebo třeba oční kontakt. Sociální chování lidí je velmi složité, u robotů ho lze rozčlenit na dílčí elementy, což by dětem s autismem velmi pomohlo v učení například sociální reciprocitě."

Robot NAO byl navržen s využitím špičkového konstrukčního softwaru SolidWorks, který využívají i přední strojírenské a výrobní podniky v České republice. NAO, jehož se prodalo již více než 2000 kusů ve 40 různých zemích, je zajímavým technologickým výrobkem s 1,6 GHz procesorem Intel Atom.

NAO dokáže rozpoznávat tváře a snadno rozlišovat objekty díky svým dvěma HD kamerám. Obsahuje také funkce pro rozpoznávání hlasu, které mu umožňují mluvit a odpovídat na otázky. NAO může chodit, držet a přenášet lehké objekty. Vzhledem k zásadním hardwarovým a softwarovým vylepšením poslední generace může NAO Next Gen dokonce sám vstát, pokud upadne.

Pro osoby s autismem a seniory bude snadnější vést plnohodnotný život právě díky práci na podobných projektech, které patří mezi jedny z nejdůležitějších v následujících desetiletích. Nakonec se NAO vyvine v robota pomáhajícího široké veřejnosti. Zastane prospěšnou roli v domácnosti - pomůže nejen s každodenními činnostmi, ale poskytne také pobavení a společnost.

Další články k tématům - robot - tablet - výzkum - Kateřina Thorová

Článek ITPOINT.CZ ze dne 3. srpna 2012 - pátek

Další články od ITPOINT.CZ