logo

Výběrový semestrální seminář pro studenty ČVUT

2N připravila pro studenty ČVUT výběrový semestrální seminář, který se uskuteční od října 2008 na ČVUT.

Nový výběrový semestrální seminář je pořádán v rámci 2N Akademie, která si klade za cíl semknout teoretické vzdělání s reálnou implementací v praxi.

2N chce, co nejotevřeněji, nabídnout studentům možnost sdílet svoji zkušenost a atmosféru a chce vytvořit prostor pro vzájemné poznání a hodnocení a těm nejlepším nabídnout možnost uplatnění ve společnosti, jak při studiu, tak v budoucím zaměstnání.

Základní informace:

Další články k tématům - semináře - 2N Akademie - ČVUT - bakalářské diplomové práce

Článek ze dne 8. října 2008 - středa

Další články od 2N Telekomunikace a.s.