logo Acronis

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Štěpán Bínek - Acronislogo AcronisLinkedIn

Současná EDR řešení jsou často vnímána jako velmi komplexní, a tudíž i velmi nákladný nástroj. Acronis tuto představu boří tím, že přidává do své MSP platformy ucelený nástroj pro ochranu koncových zařízení, který umožňuje poskytovatelům služeb nabízet high-end služby za velmi konkurenceschopné ceny svým koncovým zákazníkům, a to i z řad SMB společností.

Acronis EDR je vhodný pro organizace všech velikostí, které hledají pokročilá, integrovaná bezpečnostní řešení.

Aleš Hok

Obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS

Aleš Hok - Acronislogo AcronisLinkedIn

Přesto, že téměř dvě třetiny našich IT prodejců registruje vyšší četnost kybernetických útoků, jsou zjištění z našeho dotazování mírně optimistická. Při porovnání z loňského dotazování uvádějí méně případů ztrát dat v důsledku kybernetických útoků, což svědčí o kvalitnější nástrojích kybernetické ochrany.

Ale hlavně nás těší vyšší četnost testování obnovy dat, protože takováto pravidelná cvičení zpravidla vedou k méně případům ztráty klíčových dat a k rychlejší obnově po havárii, přičemž řešení Acronis dnes umožňují obnovit provoz i do 1 hodiny.

Patrick Pulvermueller

Výkonný ředitel společnosti Acronis

Patrick Pulvermueller - Acronislogo AcronisLinkedIn

Integrace Intel TDT do řešení kybernetické ochrany Acronis je logickým krokem ke splnění potřeb našich uživatelů. Během roku 2022 jsme pozorovali, že téměř polovina detekovaných hrozeb jsou bezsouborové útoky.

Využití technologie Intel je skvělým milníkem na naší cestě k optimalizaci a vylepšování našich anti-malwarových enginů.

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Štěpán Bínek - Acronislogo AcronisLinkedIn

Podle poslední zprávy Acronis Cyberthreats Report z prosince 2022 jsou za nejvíce kybernetických útoků zodpovědné phishingové e-maily, které tvoří 76% všech e-mailových útoků. Také další údaje dosvědčují, že hackeři stupňují své útoky na uživatele podnikové elektronické pošty.

Proto Acronis posiluje v rámci své MSP platformy Cyber Protect Cloud balíček Advanced Email Security o další bezpečnostní vrstvy, které umožní poskytovatelům služeb snížit rizika napadení u svých zákazníků.

Patrick Pulvermueller

Výkonný ředitel společnosti Acronis

Patrick Pulvermueller - Acronislogo AcronisLinkedIn

Acronis pomáhá poskytovatelům služeb modernizovat bezpečnostní a zálohovací řešení jejich klientů pomocí integrované kybernetické ochrany - a zavázal se to realizovat co nejefektivnějším a nejvíce udržitelným způsobem.

Zaměřujeme se na dlouhodobé přínosy pro naše partnery a zaměstnance - od zajištění efektivity využití energie v datových centrech až po rozmanité a férové pracovní prostředí.

Stránka 1/27 Další >