logo ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Štěpán Bínek

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

LinkedIn

Ačkoliv řešení Acronis dokáží chránit jak on-premise nasazení, tak cloudové systémy, obecně jsou data v cloudu ve větším bezpečí než data v lokálních instancích. Poskytovatel cloudových systémů dokáže efektivněji ochránit spravovaná data před hrozbami, jako jsou např. právě ransomwarové útoky.

Velká většina úspěšných vyděračských útoků byla vedena na data uložená v lokálních nasazeních, a z tohoto důvodu se stále více zákazníků se obrací na poskytovatele MSP služeb.

Kybernetičtí útočníci se pochopitelně zaměřují na místa, kde mohou způsobit potenciálně nejvíce škod - ať již způsobených výpadky výroby či pokutami za nedodržení GDPR.

Zajímavostí je také zvyšující se potřeba chránit cloudové instalace. To, že jsou aplikace a data umístěna v cloudu, ještě neznamená jejich automatickou ochranu či obnovu v případě incidentu.

Proto doporučujeme využívat všestranné nástroje typu Acronis Cyber Protect umožňující zabezpečit hybridní IT infrastrukturu, tedy jak v lokálním nasazení, tak i v cloudu.

Svět kybernetické ochrany je nesmírně dynamický a Acronis se snaží co nejrychleji reagovat na aktuální výzvy tak, aby vždy mohl nabídnout svým partnerům nejefektivnější nástroje.

Nejnovější aktualizace v Acronis Cyber Protect Cloud přinášejí MSP poskytovatelům vylepšení, kterými mohou zvýšit úroveň ochrany uživatelských infrastruktur, a přitom zjednodušit správu svých zákazníků.

Současná úroveň kybernetických rizik klade na IT administrátory a MSP poskytovatele vysoké nároky z pohledu množství i kvality vykonávaných úkolů.

Využití technik strojového učení v rámci řešení Acronis jim umožní automatizovat nejčastější rutinní aktivity, zvýšit celkovou produktivitu a snížit úroveň chybovosti, která zpravidla provází manuálně prováděné činnosti.

Současná EDR řešení jsou často vnímána jako velmi komplexní, a tudíž i velmi nákladný nástroj. Acronis tuto představu boří tím, že přidává do své MSP platformy ucelený nástroj pro ochranu koncových zařízení, který umožňuje poskytovatelům služeb nabízet high-end služby za velmi konkurenceschopné ceny svým koncovým zákazníkům, a to i z řad SMB společností.

Acronis EDR je vhodný pro organizace všech velikostí, které hledají pokročilá, integrovaná bezpečnostní řešení.

Stránka 1/5 Další >