logo ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Aleš Hok

Aleš Hok

Obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS

LinkedIn

Možná by nebylo od věci, kdyby vedení organizací a firem informovalo zaměstnance o úrovni vlastní kybernetické bezpečnosti. No nebylo by krásné se ve firemním newsleteru dočíst, že v naší organizaci se o kybernetickou bezpečnost stará NIKDO a nebo že, pokud jde o kyber útoky, je naše organizace připravena NĚJAK? Možná, že kdyby to věděli, část zaměstnanců by si začala hledat nové místo.

Proč? Protože 60 % až 70 % firem, které v důsledku kybernetického útoku prodělají významnou ztrátu dat, zkrachuje do jednoho roku od napadení.

Řada firem se mylně domnívá, že náklady na vyřešení kybernetického útoku tvoří pouze výkupné za odšifrování dat. Avšak ty tvoří pouze malou část celkových nákladů, které ještě navíc mohou zahrnout náklady na přerušení provozu, obnovu dat, posílení IT bezpečnosti, obnovu reputace či pokuty za nedodržení předpisů.

Aby se tyto náklady minimalizovaly, je v dnešní době pojištění kybernetických rizik - vedle posílení vlastní kybernetické ochrany - určitě dobrý nápad.

Přesto, že téměř dvě třetiny našich IT prodejců registruje vyšší četnost kybernetických útoků, jsou zjištění z našeho dotazování mírně optimistická. Při porovnání z loňského dotazování uvádějí méně případů ztrát dat v důsledku kybernetických útoků, což svědčí o kvalitnější nástrojích kybernetické ochrany.

Ale hlavně nás těší vyšší četnost testování obnovy dat, protože takováto pravidelná cvičení zpravidla vedou k méně případům ztráty klíčových dat a k rychlejší obnově po havárii, přičemž řešení Acronis dnes umožňují obnovit provoz i do 1 hodiny.

To, před čím dlouho varovali odborníci na IT bezpečnost i u nás, je tady - ranosmwarové útoky ovládly žebříček nejčastějších bezpečnostních incidentů. Velká část našich partnerů a zákazníků tato rizika pochopila a budují komplexní, vícevrstvou ochranu svých IT infrastruktur.

Z průzkumu bohužel ale také vyplývá, že je stále mnoho organizací, které tomu nevěnují dostatečnou pozornost a stávají se obětí kyberútoků - a to i opakovaně.

Podle našich zkušeností z poslední doby můžeme potvrdit, že roste počet případů, kdy zákazníci a partneři čelí útokům vedoucím až k výpadkům obchodního provozu. Tyto útoky jsou obvykle vedeny rovnou na zálohy, protože pro útočníky představují hlavní překážku úspěšného vydírání.

Proto doporučujeme, aby podniky a organizace využívaly ucelená řešení ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, která jsou schopná vedle tradičního zálohování zajistit bezpečí celé infrastruktury, včetně ochrany kritických záloh.

Stránka 1/4 Další >