logo N-able
Ondřej Šabata

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

LinkedIn

Rok od roku zvyšující počty kybernetických útoků rychle zvedají i poptávku zákazníků po řízených službách IT bezpečnosti. Díky tomu čím dál více našich partnerů zahrnuje do svého portfolia také MSP či MSSP služby, kde velký nárůst poptávky vidíme zejména po nástrojích EDR pro ochranu koncových bodů.

Výhody jsou oboustranné - zákazníci získávají lepší prevenci a ochranu proti bezpečnostním hrozbám a poskytovatelé pak díky uceleným MSP nástrojům mohou obsluhovat více zákazníků se širší nabídkou služeb.

Z dostupných statistik je vidět, že dochází k prudkému nárůstu útoků využívajících zranitelností zejména v mobilních zařízeních.

Rostoucí počet i závažnost zranitelností signalizuje důležitost jejich pravidelného skenování a bezprostředního aplikování softwarových aktualizací s využitím automatizovaných nástrojů patch managementu, jako je např. řešení GFI LanGuard.

EDR se stává přirozeným vývojovým stupněm antivirů, především kvůli širším možnostem detekce podezřelé aktivity a podrobné analýzy. Způsobů, jak obejít běžné antiviry, neustále přibývá, stejně jako zero day útoků, které nedávají žádný čas k aktualizaci signatur.

Za takovýchto okolností se investice do Endpoint Detection and Response řešení v porovnání s náklady na případný provozní výpadek a obnovu systémů více než vyplatí.

Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů o nástroje řízené správy a bezpečnosti, které jim umožňují poskytovat služby více zákazníkům, s lepší profitabilitou a na vyšší úrovní bezpečnosti.

Dobrou zprávou je, že portfolio řešení N-able kontinuálně posiluje automatizační funkce ve svých nástrojích, a to nejen v oblasti správy a monitorigu, ale aktuálně také např. oblasti v patch managementu či ochraně koncových bodů.

Podle některých průzkumů je průměrná doba od vydání záplaty k její aplikaci několik dnů a nejčastějším důvodem takového zpoždění je manuální způsob její instalace. Posílení schopností automatizovaného záplatování v řešení N-able N-sight RMM dává našim partnerům do ruky možnost tuto dobu minimalizovat a účinněji chránit infrastruktury svých zákazníků.

Zároveň díky upozorněním na jakýkoliv problém při instalaci a monitoringu stavu zařízení mohou mít jistotu, že všechny kritické záplaty budou opravdu na všech zařízeních, protože sjednocení prostředí je stejně důležité jako rychlost instalace.

Pro všechny ostatní aktualizace pak mohou použít manuální schvalování, opět při udržení sjednoceného prostředí a konzistentní úrovně zabezpečení napříč všemi zařízeními.

Stránka 1/5 Další >