logo

Cyberoam Central Console nyní jako virtuální avatar!

COMGUARD představuje virtuální Cyberoam Central Console (CCC). Virtuální CCC eliminuje potřebu vyčleňovat speciální hardware, snižuje tak investiční a provozní náklady a zjednodušuje budoucí upgrade pro zákazníky s využitím stávajícího virtuální prostředí.

Cyberoam nyní nabízí možnost volby mezi hardwarem a virtuálním CCC, jak pro poskytovatele bezpečnostních služeb, tak pro koncové zákazníky všech velikostí. Virtuální CCC je k dispozici pro VMware Server-based Virtual environment a VMware Workstation-based Virtual environment, přičemž nabízí celou řadu funkcí, stejně jako hardwarové CCC.

Klientům se tak zjednoduší řízení bezpečnosti počítačových sítí a poskytovatelům bezpečnostních služeb demonstrace CCC pro zákazníky. Zákazníci nyní mohou spravovat až 5 UTM zařízení Cyberoam bez dalších licenčních poplatků po aktivaci CCC virtuálního zařízení.

Cyberoam Central Console

CCC přináší zjednodušenou správu zabezpečení, tvoří a realizuje centralizovanou bezpečnostní politiku pro Cyberoam UTM. Vede k přijetí a dodržování jednotných bezpečnostních postupů napříč celou firmou a vytváří bezpečnostní politiky založené na konkrétních pracovních postupech dané firmy. Z jednoho místa je tak možné spravovat až několik desítek Cyberoam UTM. Distribuce politik přes všechna tato zařízení klientům zaručí jednotné nastavení v jednotlivých pobočkách. Redukuje tak čas nutný pro nasazení a odladění pravidel na firewall pro novou pobočku.

Dále umožňuje snadné seskupení Cyberoam UTM zařízení na základě geolokace, UTM modelů, firmware nebo poskytovatelů bezpečnostních služeb. Dynamicky zobrazuje situace v síti, umožňuje rychlé vyhledávání a řazení zařízení, má přizpůsobitelné a vícenásobné dashboardy. Přiděluje administrátorská privilegia pro CCC zařízení, pro jednotlivá UTM zařízení nebo pro skupiny UTM zařízení a eliminuje tak zneužití administrátorských práv. Samozřejmostí jsou audity logů a email alerty.

UTM Firewall Cyberoam

Produktová řada UTM appliancí Cyberoam poskytuje ochranu v reálném čase díky konsolidaci veškerých druhů ochran v rámci jedné hardwarové platformy. Zásadním přínosem je unikátní systém definice bezpečnostních politik na základě identity uživatelů.

Článek ze dne 6. prosince 2011 - úterý

Další články od COMGUARD a.s.