logo

SIEM od NitroSecurity s plnou podporou pro český a slovenský trh

Akvizice společnosti NitroSecurity zapadá do výběru bezpečnostních strategií společnosti COMGUARD a bude znamenat pro IT a bezpečnostní manažery další zjednodušení a zefektivnění jejich nelehké práce supportu bezpečnosti sítí a dat.

Společnost COMGUARD, jako distributor produktů NitroSecurity pro český a slovenský trh, velmi uvítala další akviziční krok společnosti McAfee.

Jan Dymáček, výkonný ředitel společnosti COMGUARD k akvizici uvádí: "Jsme schopni poskytnout okamžitě veškerou technickou podporu zákazníkům a prodejcům díky našim certifikovaným odborníkům na produkty NitroSecurity. Jsme velmi rádi, že společnost McAfee vybrala právě SIEM řešení od NitroSecurity. Akvizice umožní našim klientům účinněji kontrolovat a zmírňovat bezpečnostní rizika a bojovat proti novým cíleným hrozbám. V loňském roce došlo k růstu SIEM trhu o 15 %, jak uvádí Gartner ve své zprávě o Security Information and Event Managementu z května roku 2011, a tato akvizice je jednoznačně správnou a logickou reakcí na skutečné potřeby trhu".

Již dnes je zákazníkům McAfee dostupná integrace SIEM řešení s McAfee ePolicy Orchestrator, což umožní klientům využívat jednotnou platformu pro analýzu událostí a management bezpečnosti. Integrace rozšiřuje možnosti platformy McAfee ePO o zobrazení událostí, aktivit a logů vytvořených sítěmi, databázemi a aplikacemi. Spojení technologií rozšíří výrazně schopnosti řešení McAfee Risk&Compliance a platformy Global Threat Intelligence. To vše přispěje k optimalizaci bezpečnostních řešení a dále posilní vedoucí postavení McAfee v oblasti řízení bezpečnostních rizik.

Uživatelé budou moci díky jediné řídící konzoly kontrolovat bezpečnostní rizika, analyzovat, aktualizovat software, zavádět nové bezpečnostní politiky a nové konfigurace, a to pro rychlejší posouzení všech operačních rizik a potenciálně nebezpečných situací a pro získání lepšího přehledu o svých koncových bodech v síti, základní síťové infrastruktuře, konkrétních bezpečnostních hrozbách a systémových chybách v rámci celého IT prostředí.

NitroSecurity byl jmenován leaderem Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management pro rok 2011 a NitroSecurity technologie podporuje širokou škálu informačních zdrojů obsahující informace o zařízeních pro zabezpečení sítě, firewallech, operačních systémech a lozích z aplikací, skenování zranitelností nebo například o systémech pro identity management a privátních systémech.

O NitroSecurity

NitroSecurity vyvíjí vysoce výkonné Security Information and Event Management (SIEM) řešení, které chrání důležité informace a infrastruktury. NitroSecurity řešení snižují vystavování se rizikům a zvýšení dostupnosti sítí a informací odstraněním omezení ve škálovatelnosti a výkonu řízení informační bezpečnosti.

Využitím nejrychlejších analytických nástrojů NitroSecurity identifikuje souvislosti mezi hrozbami během několika minut místo hodin, což umožňuje organizacím rychle snížit rizika pro jejich informace a infrastruktury.

NitroSecurity servisuje více než 500 organizací v oblasti energetiky, zdravotnictví, vzdělávání, finančních služeb, státní správy, maloobchodu, pohostinství a řízených služeb průmyslu.

Další články k tématům - akvizice - infrastruktura - platforma - SIEM - Jan Dymáček

Článek ze dne 7. října 2011 - pátek

Další články od COMGUARD a.s.