logo

SMS OTP autentizační řešení SecurEnvoy v distribuci COMGUARD pro český a slovenský trh

COMGUARD zahajuje v České republice a na Slovensku distribuci produktů bezpečné autentizace od SecurEnvoy. Uživatelé se již nemusí frustrovat nároky administrátorů na zapamatování náročných hesel. Svoje jednorázové heslo mají vždy při sobě ve svém telefonu.

Aleš Nosek, regionální ředitel společnosti COMGUARD, řídící distribuci produktů SecurEnvoy, k nově nabízenému řešení uvádí: "Autentizace uživatelů k firemním zdrojům by na jedné straně měla splňovat ty nejpřísnější nároky na bezpečnost a na straně druhé zajišťovat komfort uživatelů, kteří autentizaci dennodenně využívají. Vyváženou kombinaci obou faktorů přináší společnost SecurEnvoy se svým nástrojem SecurAccess, zajišťující bezpečnou autentizaci pomocí jednorázových hesel zasílaných formou SMS, případně SW generátorů pro podporované platformy."

DVOUFAKTOROVÁ AUTENTIZACE JAKO ICT TREND BUDOUCNOSTI

Pre-load autentizace - SMS jednorázová hesla

SecurAccess od společnosti SecurEnvoy přináší vysokou míru zabezpečení autentizace vzdálených přístupů se zachováním uživatelského komfortu. Pre-loaded technologie řeší nedostupnost GSM pokrytí a zpoždění doručení SMS zpráv s jednorázovým heslem. SMS zprávy je možné odesílat pomocí podporovaných HW GSM bran nebo webových poskytovatelů SMS služeb. Řešení je snadno a rychle nasaditelné do stávající infrastruktury zákazníka bez nutnosti klientského HW/SW.
Řešení společnosti SecurEnvoy umožňuje firmám vybrat si, jaký typ autentizace zvolí pro své uživatele.

SecurICE je rozšíření řešení SecurAccess. Licence se aktivuje při mimořádných událostech, jako jsou například živelné pohromy či stávka v dopravě, a to na omezenou dobu.

SecurPassword výrazně šetří čas IT administrátorům v rámci společností. Uživatelům toto řešení přináší možnost RESETu hesla do domény bez interakce IT supportu. Autorizace uživatele během RESETu hesla opět probíhá pomocí jednorázových hesel formou SMS zpráv, případně pomocí SW generátorů pro podporované platformy.

SecurMail přináší společnostem možnost zabezpečení emailové komunikace bez nutnosti instalace jakéhokoliv software a bez nutnosti výměny certifikátů nebo klíčů na straně příjemce.

Odesílatel formou jednoduchého pluginu do podporovaného poštovního klienta uloží emailovou zprávu na vlastní SecurMail server v DMZ oblasti a definuje mobilní číslo příjemce pro zaslání jednorázového hesla formou SMS zprávy. Příjemce dostává emailem notifikaci o uložení emailové zprávy na SecurMail serveru odesilatele s odkazem na tento server pomocí šifrovaného HTTPS protokolu s autentizací pomocí jednorázového hesla, které bylo zasláno formou SMS zprávy. Příjemce může na tuto emailovou zprávu ze SecurMail serveru odesílatele také odpovědět.

Další články k tématům - autentizace - DMZ - GSM - HTTPS - PIN - platforma - SecurAccess - SecurEnvoy - SecurICE - SecurMail - SMS - šifrování - Aleš Nosek

Článek ze dne 20. července 2011 - středa

Další články od COMGUARD a.s.