logo

Spojení technologií ActivIdentity a HID Global

Díky akvizici ActivIdentity společností ASSA ABLOY, která je mateřskou společností HID Global - přední světový hráč v oblasti čipových karet, dochází ke spojení dvou celosvětových leaderů v oblasti poskytování řešení pro řízení identity a přístupu uživatelů.

Právě spojení logického a fyzického přístupu do jediného integrovaného řešení optimalizuje zabezpečení organizace, zjednoduší uživatelské rozhranní a minimalizuje náklady. Toto řešení rozšíří možnosti pro splnění náročných požadavků finančních institucí, veřejné správy i světa běžného businessu v oblasti ochrany proti bezpečnostním hrozbám spojených s identitou, a tím i zajištění shody s bezpečnostními regulatorními předpisy.

Řešení ActivIdentity jsou používána k řízení a ochraně identity osob v elektronickém prostředí, také známé jako logické řízení přístupu. Spojení s HID Global je reakcí na poptávku po kombinaci těchto funkcí s řešeními, které tradičně představují produkty HID Global, tedy kontrolu fyzického přístupu a management bezpečnostních karet. Výsledkem bude integrované řešení, které umožní, aby jediná čipová karta podporovala více autentizačních metod, aplikovala bezpečnostní politiku organizace, zabezpečila přístup k celé firemní síti i systémům na různých úrovních, a tím ochránila duševní vlastnictví a informační aktiva společnosti.

Stávající i noví zákazníci budou moci využívat unikátní portfolio produktů pro zabezpečení fyzického i logického přístupu uživatelů.

Oba leadeři vidí ve spojení svých technologií tři základní cíle pro posílení jejich pozice na mezinárodním trhu :

Produkty HID Global jsou kompatibilní s McAfee produkty, takže i uživatelé McAfee řešení mohou jednoduše využívat přínosů komplexnosti jejich ochrany.

Distributorem produktů ActivIdentity je pro český a slovenský trh společnost COMGUARD a.s.

Více informací o produktech ActivIdentity :

Článek ze dne 6. ledna 2011 - čtvrtek

Další články od COMGUARD a.s.