logo DataSpring s.r.o.

Zálohování firemních dat jako cloudová služba

Podle posledních průzkumů zhruba tři čtvrtiny českých malých a středních podniků již čelilo problémům spojeným se ztrátou dat. Seznamte se s posledními trendy v oblasti zálohování firemních dat v cloudu.

O hodnotě firemních dat dnes již pochybuje málokdo, principy jejich ochrany jsou známé a na trhu naleznete široké spektrum technologií pro jejich zálohování. Přesto průzkumy přinášejí nepříliš utěšený obrázek. Zhruba tři čtvrtiny českých malých a středních podniků (SME) již čelily problémům spojeným se ztrátou dat.

Hraje se přitom o natolik vitální data, jakými jsou údaje o zákaznících, finanční záznamy, technická či projektová dokumentace nebo třeba elektronická pošta. Právě v e-mailech se podle zjištění IDC dnes ukrývá 60% obchodně kritických informací.

Ke ztrátě dochází zpravidla vinou nesprávně nastaveného systému zálohování. Firma se sice o zálohování jako takové snaží, ale systém je nevhodně nastaven, nepokrývá všechna důležitá data, neuvažuje některá rizika, nechává prostor pro chybu lidského faktoru nebo nezálohuje v dostatečné periodicitě.

Podle loňského šetření společnosti GFI Software spoléhají tuzemské malé a střední podniky při řešení zálohování stále ještě nejvíce na vlastní síly a vlastní prostředky.

Jak řeší české SME firmy zálohování firemních dat:

Přestože podíl on-line zálohování (do cloudu) roste, je stále zhruba pouze třetinový oproti západní Evropě nebo Spojeným státům. Přitom on-line zálohování umí řadu problémů spolehlivě odstranit.

Síla cloudu

"Co může zálohování do cloudu firmám nabídnout? V první řadě to jsou finanční úspory. Nejenže zálohování do cloudu snižuje celkové náklady, ale navíc je přesouvá kompletně z položky CAPEX do OPEX. Stručně řečeno, neřešíte investici do hardwaru a softwaru dimenzovaného na odhadované potřeby společnosti v příštích dvou až třech letech, ale jednoduše si zaplatíte službu v potřebném rozsahu. Komukoliv, kdo již takovou investici musel obhajovat před finančním oddělením, jsou výhody zřejmé. Služba zálohování do cloudu umí pružně reagovat na měnící se požadavky - využívanou kapacitu můžete ze dne na den navyšovat i snižovat," vysvětluje Ondřej Kareta, komerční ředitel společnosti DataSpring.

Cloudové zálohování zjednoduší chod firemního IT. Neřešíte nejen nákup hardwaru a licencování softwaru, ale ani provoz a údržbu serverů, navyšování jejich kapacity nebo nutnou obměnu. Provozovatel obstarává nepřetržitý dohled, deduplikaci dat a další provozní optimalizace. Součástmi služby jsou kapacita v datovém centru, potřebné licence, uživatelská podpora v českém jazyce i pravidelný reporting.

Náklady na tuto službu jsou navíc přehledné a je jasné, kde přesně vznikají. Cenová politika DataSpringu je založena na objemu zálohovaných dat na vstupu.

Vyšší bezpečnost firemních dat

Cloudové zálohování samozřejmě jistá rizika nese. Otevíráte svou firemní síť a svěřujete svá nejcitlivější data třetí straně. Právě proto je zásadní výběr správného partnera - kdo za ním stojí, jaké jsou jeho reference, jak jsou zabezpečena spojení a uložená data, jaké používá technologie, jakou dostanete podporu. Jeďte se podívat na jeho datové centrum.

Jak vypadá profesionální pojetí, ukazuje například právě přístup společnosti DataSpring. Data jsou zpracovávána, přenášena a zálohována pomocí robustní enterprise platformy Commvault Simpana. Ta umí zálohovat servery, disková pole, databáze i jednotlivé pracovní stanice. Data jsou optimalizována již před přenosem od zákazníka do datového centra, šifrována a následně ještě deduplikována a uložena v inkrementálních zálohách. Provedení rutinní obnovy při náhodném smazání důležitého souboru nebo e-mailu přitom díky intuitivnímu rozhraní umí ze své stanice i koncový uživatel.

Pro provoz služby využívá DataSpring výlučně svá vlastní datová centra umístěná ve střežených areálech s kontrolovaným přístupem. Pro pokrytí vnějších rizik se jedno nachází v Praze a druhé v Lužicích na Moravě. Nové datové centrum v Lužicích je certifikováno na úrovni Tier III, což mimo jiné znamená, že údržba jakékoliv komponenty se obejde bez přerušení provozu.

Napájení i připojení do datových sítí jsou vícenásobně zálohovaná a nad centry nepřetržitě dlí kromě pokročilého automatického dohledového systému i odborný personál. Dostupnost služeb poskytovaných z takového centra spolehlivě překonává jakýkoliv lokální server běžící ve vaší serverovně.

Podle dubnového průzkumu Techvalidate 68% firem rizika spojená s využitím cloudu důsledně zvažuje.

Útok přijde zevnitř

Pohled na bezpečnost firemních dat přináší ústav APOGEO Esteem. Podle něj polovina případů úniku citlivých firemních dat jde na vrub nedbalosti vlastních zaměstnanců.

Rizika spojená s využitím cloudu nelze rozhodně podceňovat.

Článek DataSpring s.r.o. ze dne čtvrtek 8. října 2015

Další články od DataSpring s.r.o.

Jak na migraci firemní IT infrastruktury do cloudu MS Azure

Cloudové služby jako analogie na život ve městě

Automatizované prostředí cloudu na platformě Microsoft Azure Stack a HW HPE

Upgrade VMware pro lepší enterprise služby DataSpring

Lepší ochrana průmyslových řídicích systémů

Vojtěch Vojík - nový obchodní ředitel DataSpring

DataSpring Datacenter Open Day

Prohlídka datacentra v Lužicích u Hodonína

Vzdělávání středoškoláků v kybernetické bezpečnosti s podporou DataSpring

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodněnou cenu - mějte firemní data pod kontrolou!

DataSpring podporuje vzdělávání středoškoláků

Bezpečný cloud DataSpring na konferenci F5 Forum

Cloudová samoobsluha pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI

DataSpring personálně posiluje tým specialistů

O bezpečnosti dat, pleAzure.cloud a MS Azure na konferenci IT Infrastructure & Security

Při zálohování a obnově dat spolupracujeme s profesionály

Partnerům dáváme na výběr

SQLaaS - SQL databáze jako služba

Analytika je umění klást si správné otázky

DataSpring je Registrovaným partnerem Cisco

DataCenter Golf Tournament

I virtuální data musí někde bydlet

Získejte nejmodernější cloudové řešení výměnou za starý hardware

Analýza a vizualizace dat v cloudu

Marie Tomanová - nová finanční ředitelka DataSpring

Zdeněk Honek - nový obchodní ředitel DataSpring

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Personální změny v DataSpring

Sjednocená komunikace cBridge

Datové centrum DataSpring poskytuje technologické zázemí projektu Česko v datech

Nové posily v týmu DataSpring

Cloudový byznys pohledem odborníků

Práce v IT - Key Account Manager - Business Development Manager

Práce v IT - Solution Architect

Práce v IT - Product Manager

Práce v IT - Junior IT Project Manager

Práce v IT - SW Frontend Developer

Práce v IT - Senior SW Backend Developer

Práce v IT - Junior SW Backend Developer

Práce v IT - Senior DWH/BI Developer

Práce v IT - Senior BI/DWH Consultant

Práce v IT - Administrátor zálohových systémů

Práce v IT - Administrátor dohledových systémů

Práce v IT - Administrátor Open a Wintel systémů

Práce v IT - Wintel Architect

Práce v IT - Specialista provozu datového centra

Pozvánka na představení cloudové služby Visual Analytics

Analýza a vizualizace dat v cloudu na snídani SASu

Zálohování do cloudu snižuje celkové firemní náklady

Personální změny v DataSpringu