logo

Google Book Search, vedle nezměrných výhod nese i riziko porušování autorských práv

Dne 19. dubna 2010 se na Právnické fakultě UK konala panelová diskuse ohledně aktuálních otázek služby Google Book Search. Akci uspořádala mezinárodní studentská organizace European Law Students Association (ELSA ČR) společně s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.

Diskuse se za přítomnosti zástupců odborné veřejnosti a studentů právnických fakult jako panelisté zúčastnili:

Na závěr panelové diskuse byly vyhlášeny výsledky 2. ročníku studentské soutěže Research Group Competition na téma "Google Book Search - právní hrozba nebo výzva?"

Účastníci panelu se vyjadřovali ke krokům společnosti Google, která digitalizuje knihy a prostřednictvím své služby Google Book Search je na internetu volně zpřístupňuje, avšak ne vždy za souhlasu autorů. To tuto službu činí polemickou a z hlediska právní analýzy atraktivní. Diskuse se zaměřila zejména na rozdílnost autorskoprávních systémů v pojetí americkém a evropském a na otázky vhodné rovnováhy mezi zájmy společnosti na vědění a přístupu ke kulturnímu bohatství na straně jedné a majetkovými i osobnostními právy autorů na straně druhé.

Diskutující nastínili některé možnosti právního řešení na mezinárodní úrovni, avšak zdůraznili, že cesta k cíli bude zřejmě dlouhá a hledání akceptovatelného kompromisu dosti složité. Možné řešení vidí např. v obdobě kolektivní správy, která funguje např. v oblasti hudebních děl, či v zakotvení zákonné úplatné licence pro tyto formy užití autorských děl s tím, že v případě vyjádření nesouhlasu autora by došlo k zániku této licence ("opt-out systém"). Oprávnění poskytovat tyto služby digitálních knihoven by pak měly subjekty splňující zákonem stanovená náročná kritéria a garance, aby bylo zajištěno řádné vyplácení autorských odměn, resp. licenčních poplatků.

Přítomní odborníci se shodli na tom, že model, jenž umožňuje šíření knih způsobem aplikovaným ze strany Google Book Search, má nezměrné výhody, zároveň však s sebou nese riziko porušování autorských práv. Žádný z panelistů nicméně nezpochybňoval nutnost reakce legislativy na rozvoj internetu. Je tedy potřeba vyvážit zájmy společnosti se zájmy autorů a nalézt řešení, které by využilo pozitivních efektů s cílem minimálních zásahů do práv autorů.

Na tuto diskusi naváže pravděpodobně již v květnu 2010 setkání se zástupcem společnosti Google pro střední, východní, jižní Evropu, Blízký východ a Afriku, a to opět na půdě Právnické fakulty UK.

Článek ze dne 29. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od ITPOINT.CZ

iPad a iPhone se zpravodajstvím ČTK

CGAP rozšiřuje přístup k elektronickému bankovnictví těm nejchudším

Parental Bourder: čip pro dokonalou rodičovskou kontrolu přístupu na web

Psion Omnii: nová modulární mobilní počítačová platforma

EXACT IT Challenge a Avnet Team Challenge 2010 na horských kolech znají vítěze

miniCASTER: živé vysílání na webu s jakoukoli kamerou

Pro sportovce: Nike+ GPS App pro iPhone i iPod touch

PosAm je dodavatelem nejvýznamnějšího evropského projektu eHealth

Nová verze klientů NCP IPsec Clients pro OS Juniper je v prodeji

Kindle, elektronické čtečka knih láme rekordy prodeje na Amazon.com

Internetové adresy IPv4 budou vyčerpány za méně než 1 rok

Širokopásmový přístup k internetu pro cestující za letu

3D technologie od RealD pro 200 evropských kinosálů

Strategická aliance mezi Juniper Networks a NCP Engineering

Doménová jména s diakritikou IDN.tel

RAW program aktuálně pro Telecom Italia Mobile, O2, Proximus a Optus

Východní Evropa přebírá kontrolu nad VoIP

Státní správa v mobilu

Google Book Search, vedle nezměrných výhod nese i riziko porušování autorských práv

Aplikace My.tel pro operační systém Android, zdarma na e-shopu Android Market

Sensormatic Ultra Tag, senzomatické štítky ochrání zboží před zloději

AMPRER 2010 se blíží

Telnic spouští registraci doménových jmen s diakritikou v šestnácti jazycích

Corporate Software Inspector 4.0 byl integrován do aplikací Microsoft

Nová řada skenerů KODAK i4000 je přeborníkem v procesu snímání dokumentů

EtherHaul zvýší výkon sítě a sníží provozní náklady až o 80 %

Mini Seedcamp

Konvergence, naděje pro telekomunikační průmysl

Laserové útoky na civilní letadla v Praze Ruzyni