logo

Automatizace projektování bude pomáhat ve výstavbě optických sítí CETIN

CETIN zvolil software Unicorn, který zajistí podporu plánování projektů FTTx sítí v nových lokalitách i rozšiřování technologie tam, kde je optika již částečně instalována. Řešení je založeno na implementaci SW Geostruct a jeho integraci na již existující GIS a OSS systémy provozované k dokumentaci a administraci telekomunikační sítě.

"Dodávaný SW produkt podporuje kompletně celý životní cyklus výstavby telekomunikačních sítí od zpracování úvodní studie a zasíťování dané lokality přes tvorbu detailního projektu až po zpracování a předání podkladů ohledně zapojení a konfigurace nových síťových prvků zhotovitelské firmě. Dokáže také podchytit změny nebo upřesnění, ke kterým dochází v rámci výstavby. V prostředí CETIN se bude jednat hlavně o funkcionality načtení stávající sítě, automatizovaný návrh variant nové FTTx infrastruktury a jejich vyhodnocení z pohledu technického i nákladového," říká Miroslav Kaňka, obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems.

Právě rychlý a automatizovaný návrh možných variant, kudy vést nové optické sítě a jak je nadimenzovat z pohledu instalované kapacity, je klíčový pro zkrácení času a pracnosti při vytváření projektu.

Zdaleka neplatí, že nejkratší varianty jsou nejlevnější. Naopak je potřeba navrhnout průběhy nové sítě tak, aby se v co nejmenší míře zasahovalo do chodníků, minimalizovalo se křížení s vozovkou apod., protože zajištění výkopových prací a souvisejících povolení je často nákladnější než samotná pokládka optických kabelů.

Po vyhodnocení variant a výběru té nevhodnější pak bude zajištěn export výsledného stavu ve formě projektové dokumentace zhotoviteli stavby a také export dat pro založení plánované FTTx sítě do GIS a OSS systémů.

Implementace nového řešení je celkově naplánována na devět měsíců, ale vzhledem k požadavku pracovníků CETIN bude pilotní řešení zahájeno ještě letos tak, aby první plánované lokality byly zpracovány již pro stavební sezónu roku 2020.

Rozvoj a plánování výstavby FTTx sítí je pro CETIN klíčovou aktivitou, která umožní zpřístupnit služby vysokorychlostního internetu ještě většímu počtu zákazníků.

Článek ze dne 10. prosince 2019 - úterý

Další články od Unicorn Systems a.s.