logo Nadační fond proti korupci

Projekt NEN je ušit na míru IT společnostem spřáteleným s ČSSD

Elektronický nástroj pro zadávání zakázek by měl být jenom jeden, s výhradním postavením a pod kuratelou státu. Jinak bude nadále přetrvávat současná nepřehlednost a nikdy nebude dosaženo úplné a povinné elektronizace zadávání veřejných zakázek.

Opravdu funkční elektronický nástroj pro zadávání zakázek (NEN - Národní elektronický nástroj) by měl zahrnovat kompletní funkcionalitu vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň by měl zadavateli vědět krok za krokem poradit s průběhem zadávacího řízení.

Měl by tedy vědět automaticky generovat potřebná oznámení pro národní a evropský Věstník veřejných zakázek a další dokumenty povinně vytvářené dle zákona, plnit funkci profilu zadavatele. Dále zabezpečovat komunikaci mezi zadavatelem a uchazeči, příjem a odesílání dokumentů (vč. nabídek), případně zabezpečit elektronickou aukci a archivaci celého procesu zadávání zakázky. Měl by mít podobu tržiště, na kterém se setkává poptávka s nabídkou, jehož obchodním rámcem je platný zákon.

"V současné době panuje v elektronických nástrojích chaos způsobený tím, že na trhu funguje množství poskytovatelů, více či méně zdařilých provedení. Každý soukromý elektronický nástroj má své vlastní prostředí a funkcionalitu. Kromě certifikace elektronického tržiště ztrácí stát nad dalším fungováním soukromého elektronického nástroje kontrolu. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová má neřešitelný problém. Projekt NEN ve výši přes půl miliardy korun, který je oprávněně stigmatizován předřazeností a ušitím na míru IT společnostem spojovaným s ČSSD," říká Miroslav Cák, právník NFPK a specialista na veřejné zakázky.

Proti ní velice aktivně vystupující současní soukromí provozovatelé nesrovnatelně levnějších fungujících konkurenčních nástrojů, kteří zavedením národní platformy přijdou o kšeft.

Co tedy s tím:

Odepsání půl miliardy není politicky průchozí. Nechat NEN zapadat prachem ve stínu soukromých platforem taky asi nebude správnou cestou.

Jako jediné řešení se jeví aktualizace stávající platformy. Šlo by to - ovšem jedině férovou otevřenou soutěží na poskytovatele aktualizace, která by sebrala vítr z plachet největším kritikům projektu NEN, a ne zneužitím jednacího řízení s uveřejněním (bez uveřejnění), tak jak to předvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Odkazy na související NEN tématiku:

Článek Nadační fond proti korupci ze dne čtvrtek 16. února 2017

Další články od Nadační fond proti korupci