logo Nadační fond proti korupci

Soudní znalec IT v kauze MPSV má pozastaveno znalecké oprávnění

Soudní znalec Vladimár Smejkal ve svém posudku došel k závěru, že řešení společnosti IBM Česká republika je natolik jedinečné, že je pro získání veřejné zakázky MPSV v podstatě jedinou možností. Firma si tak de facto mohla nastavit cenu podle sebe pro svoje údajně jedinečné postavení.

V souvislosti s trestním stíháním prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., známého také z Drábkovy a Šiškovy kauzy informačních systémů na úřadech práce, bylo znalci Smejkalovi pozastaveno právo výkonu činnosti znalce. Svým posudkem mimo jiné znemožnil např. konání hospodářské soutěže mezi jednotlivými zájemci o veřejnou zakázku.

Nadační fond proti korupci podal dne 17.10. 2014 podnět o pozastavení práva výkonu činnosti znalce týkající se profesora Vladimíra Smejkala. Proti němu totiž mělo být zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku, a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

Profesor Smejkal vypracoval pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), vedeného v té době Jaromírem Drábkem, znalecký posudek, na jehož základě se MPSV rozhodlo zadat veřejnou zakázku přibližně miliardového objemu v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, a to přímo společnosti IBM Česká republika. Zakázka se měla týkat zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů.

Znalecký posudek byl následně vystaven přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který mimo jiné zdůraznil, že posudek vykazuje zásadní nesrovnalosti s tím, že závěry jsou značně neobjektivní a nevěrohodné. Antimonopolní úřad jako takový označil posudek za zcela nezpůsobilý a veřejnou zakázku zrušil.

Samotný profesor Smejkal žaloval za zveřejnění pravdivých skutečností stran svého trestního stíhání a věcí s tím spojených sdružení INDOC a jejího zakládajícího partnera Tomáše Pfeffera, se svojí žalobou však u soudu neuspěl.

"Pevně věřím, že v případě pana profesora Smejkala je pozastavení jeho práva výkonu činnosti znalce jen prvním postihem a doufám, že bude odsouzen v plném rozsahu. Podle toho, co je o něm známo, představuje profesor Smejkal nikoli ojedinělou kombinaci odborných znalostí a pochybného morálního profilu. Takové kombinace jsou pro veřejnost obzvláště nebezpečné," konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Další články k tématům - MPSV - posudek - profesor - soutěž - znalec - Vladimír Smejkal - Jaromír Drábek

Článek Nadační fond proti korupci ze dne pátek 9. října 2015

Další články od Nadační fond proti korupci