logo

Software AG oznamuje strategii pro Big Data a in-memory

Software AG na veletrhu CeBIT oznámila svou strategii pro další generaci technologie pro práci s Big Data, která bude až 1000× rychlejší než stávající. Rychlost a škálovatelnost umožní návrh zcela nových byznys procesů a rychlejší rozhodování.

Zákazníci budou mít v reálném čase k dispozici obrovské množství informací, které jsou obsaženy v Big Data (zjednodušeně: data, se kterými není možné kvůli jejich velikosti pracovat se stávajícími nástroji v reálném čase). To umožní ještě rychlejší rozhodování a rychlejší reakce na vyvstalé příležitosti. Možnost nahlížet na provozní aktivity v reálném čase umožní společnostem navrhovat nové inovativní a velmi flexibilní byznys procesy.

Základním stavebním kamenem této strategie je platforma, která využívá technologii BigMemory společnosti Software AG pro rychlé zpřístupnění terabajtů dat jakéhokoli typu z jakéhokoli zdroje. Tato platforma také umožní komplexní zpracovávání událostí (Complex Event Processing, CEP), takže zákazníci budou moci pracovat v reálném čase s maximálním množstvím informací obsažených v Big Data a získat tak náskok před konkurencí.

Nová generace platformy pro správu dat od Software AG je navržena tak, aby se předešlo problémům, které se objevují při pokusech pracovat s Big Data tradičními přístupy ke správě dat. Jde například o nárůst oddělených datových sil v souvislosti s novými typy databází a datových zdrojů. Software AG integruje své vlastní technologie pro in-memory data a komplexní zpracovávání informací do jedné společné platformy.

V té nabídne jak rychlost a škálovatelnost, tak dostatečnou flexibilitu, které vyhoví všem nárokům na rychlost odezvy a zpracování dat. Navíc k rychlému zpřístupnění velkých objemů dat v in-memory budou podporována rozhraní na stávající databáze nebo na nové datové toky (data streams) i na přední analytické nástroje.

"Okamžitý přístup k obrovským objemům dat a jejich analýza v reálném čase zvyšuje transparentnost. Můžete se rychleji rozhodovat a snížit reakční dobu. To umožňuje organizacím bezprostředně reagovat na změny trhu a vytvářet si výrazné konkurenční výhody. Rychlost a škálovatelnost při analýze velkých objemů dat se stává kritickým faktorem pro mnoho společností", řekl CEO Software AG Karl-Heinz Streibich.

Nástroj BigMemory od Software AG už v současné době využívá pro práci dat v in-memory v řádech terabajtů řada velkých společností. Tato technologie se stane základem nové platformy a obohatí se například o In-Fligh-Processing událostních toků (zpracovávání událostí za běhu) nebo o služby pro profilaci a agregaci dat, což vytvoří podmínky pro analytickou činnost v reálném čase. Navíc bude možné zpracovávání dat z různých datových zdrojů - např. transakční, analytické, relační/nerelační, Hadoop/NoSQL a zdroje ze sociálních sítí - v jednom in-memory datovém skladu.

"Spojujeme technologii Business Events a BigMemory, abychom umožnili analytiku v reálném čase", říká šéf vývoje Software AG Wolfram Jost. "Naší vizí je nabídnout platformu pro správu dat v paměti - in-memory, která splní potřeby jak transakčních systémů, tak analytických aplikací. Tento přístup zpřístupní při nízké latenci obrovské objemy dat z podnikových nebo analytických aplikací. Navíc nabízí řadu rozhraní k celé řadě nových i stávajících nástrojů pro správu dat a analýzy. Tímhle způsobem překlenujeme mezery mezi dnešním IT prostředím a světem dat zítřka."

Další články k tématům - analýza - CeBIT - SQL - platforma - vývoj - Wolfram Jost

Článek ze dne 12. března 2012 - pondělí

Další články od SOFTWARE AG, s.r.o.

Software AG v kvadrantu lídrů nástrojů podnikové architektury

ARIS kombinuje cloudové, mobilní, sociální a analytické technologie

webMethods rozšiřuje integrační vrstvy o správu Big Dat

Nástroje správy dat pro rychlejší dosažení obchodních výsledků

webMethods Nirvana Messaging 7: platforma pro univerzální messaging

Software AG mezi lídry Systematic Application Integration Projects

Software AG mezi lídry v Magic Quadrant nástrojů pro Systematic SOA Infrastructure Projects

iKnow řešení zpřehlední objednávkový proces ve firmě

Software AG a MITAS: Rychlé zavedení systémů pro novou továrnu v americké Iowě

Software AG kupuje společnost my-Channels disponující technologií pro univerzální messaging

Software AG oznamuje strategii pro Big Data a in-memory

CoE pro SAP HANA Software AG rychle a efektivně identifikuje byznys procesy

Software AG je mezi lídry SOA Governance

Software AG v kvadrantu lídrů nástrojů Business Process Analysis

Software AG obdržela ocenění European Business Award za mezinárodní strategii pro růst

Technology Community: nová komunitní platforma Software AG spojuje IT profesionály

Software AG lídrem v Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools

Technologie Terracotta v produktech Software AG

Software AG představuje publikaci Process-Driven Master Data Management for Dummies

Software AG Cloud Ready: řešení s podporou pro veřejné a privátní cloudy

Certifikát SWIFTReady Financial EAI pro Software AG

Software AG mezi leadery v Magic Quadrant pro technologie SOA governance

Česká pobočka IDS Scheer se změnila na Software AG