logo System4u a.s.

Ladislav Blažek

Technický ředitel společnosti System4u

Ladislav Blažek - System4u a.s.logo System4u a.s.LinkedIn

Vítáme iniciativu NÚKIB, která má za cíl zabránit špehování a falšování e-mailové komunikace. Rádi bychom ale upozornili, že tato doporučení jsou platná pro jakoukoli firmu provozující e-mailový server - ať již v cloudu nebo on-premise.

Vedou k omezení spamu a bezpečnější komunikaci přes internet pro nás všechny.

Ladislav Blažek

Technický ředitel společnosti System4u

Ladislav Blažek - System4u a.s.logo System4u a.s.LinkedIn

Nejde jen o práci z domova, ale možnost spolupracovat a komunikovat s kolegy ve virtuálním prostředí, rychle sdílet dokumenty, přistupovat do firemních systémů z mobilu, počítače nebo tabletu. Ale také zabezpečit data, zpřístupnit je správným osobám či vyhodnocovat fungování firmy.

Mezi kvalifikační požadavky pro odborníky na digitalizaci patří zejména schopnost projektového řízení a komunikační dovednosti.

Více než programovat se cení schopnost zákazníkovi porozumět a nové technologie uvádět do praxe. Digitalizace je IT oborem, kde interpersonální dovednosti jsou stejně tak důležité jako odborné znalosti.

Jitka Šafářová

HR Manager společnosti System4u

Jitka Šafářová - System4u a.s.logo System4u a.s.LinkedIn

Na vysoké škole s IT zaměřením se studenti učí především programovat. Co se týče systémové správy, v té absolventi plavou. Mají perfektně nastudovanou teorii, ale neumějí ji převést do praxe. Pokud se uchazeč rámcově orientuje v problematice, další potřebné znalosti se už naučí u nás. Platové ohodnocení odborníků na digitalizaci je podobné jako v ostatních IT oborech.

Junioři začínají na platu 35000 korun a seniorské pozice se pohybují okolo 70000 korun. Techničtí ředitelé mají platy dosahující až 100000 korun. Konkrétní výše se odvíjí od kvalifikace a zodpovědnosti pracovníka.

Martin Koláček

Předseda představenstva společnosti System4u

Martin Koláček - System4u a.s.logo System4u a.s.LinkedIn

Řada firem do 50 zaměstnanců překvapivě nevyužívá video hovory pro týmovou práci. Ty jsou běžné spíše ve větších firmách. Děti školou povinné tak paradoxně komunikují s učiteli lépe než většina jejich rodičů na home officu. Dalším problémem je absence plnohodnotného přístupu do firemních aplikací, nestabilita připojení a omezení uživatelských práv.

Efektivnější práci z home office brání zejména strach majitelů firem ze ztráty kontroly nad zaměstnanci a daty, ke kterým z domova přistupují. Bojí se, že by mohl někdo ze zaměstnanců data zneužít či nedbalostí ohrozit informační systémy.

Týká se to zejména menších firem, kde manažeři byli zvyklí vše řešit se zaměstnanci v kanceláři.

Roman Přikryl

Senior EMM administrator společnosti System4u

Roman Přikryl - System4u a.s.logo System4u a.s.LinkedIn

Ochrana koncový zařízení pak v praxi probíhá následovně - do zařízení uživatel stáhne soubor, který chce otevřít. Zařízení odešle do Microsoft cloudu informaci, kde ihned dochází k verifikaci, zda se nejedná o soubor či aplikaci s nebezpečným kódem.

V situaci, kdy Microsoft o takovém kódu nic neví, posílá do zařízení informaci, že se jedná o neznámý kód. Zařízení potom samo provede základní testy pomocí Machine Learning na lokální úrovni a současně je vzorek kódu odeslán do Microsoft cloudu, kde se dále zkoumá a testuje.

Pokud ani v této fázi nedojde ke zjištění, že se jedná o nebezpečný kód, spuštění aplikace je povoleno. Tento proces trvá jednotky sekund, uživatel prakticky ani neví, co se na jeho zařízení děje. Na straně Microsoft analýza stále trvá a vzorek kódu je dále zkoumán.

Pokud dojde ke zjištění, že se přece jen jedná o riziko, je do zařízení opět odeslána informace o možném útoku a takto vyhodnocený soubor je zcela zablokován, izolován a informace je odeslána do všech dalších zařízení v dané firmě.

Stránka 1/3 Další >