logo

Příčiny komplikací efektivní práce z domova

Podle průzkumu společnosti System4u si zaměstnanci při práci z home office nejvíce stěžují na těžko dostupné firemní aplikace a obtížnou komunikaci s kolegy pomocí telefonu nebo e-mailu, chybí jim také vzájemný přímý kontakt, na který byli dosud zvyklí.

"Řada firem do 50 zaměstnanců překvapivě nevyužívá video hovory pro týmovou práci. Ty jsou běžné spíše ve větších firmách. Děti školou povinné tak paradoxně komunikují s učiteli lépe než většina jejich rodičů na home officu. Dalším problémem je absence plnohodnotného přístupu do firemních aplikací, nestabilita připojení a omezení uživatelských práv. Efektivnější práci z home office brání zejména strach majitelů firem ze ztráty kontroly nad zaměstnanci a daty, ke kterým z domova přistupují. Bojí se, že by mohl někdo ze zaměstnanců data zneužít či nedbalostí ohrozit informační systémy. Týká se to zejména menších firem, kde manažeři byli zvyklí vše řešit se zaměstnanci v kanceláři," říká Martin Koláček, ředitel společnosti System4u.

Ke zneužití či ztrátě dat dochází z důvodů špatného technologického zabezpečení a zálohování, práce na dálku bezpečnost firmy nijak neohrožuje. Obavy ze zneužití dat jsou podle odborníků neopodstatněné - fyzická kontrola zaměstnanců na pracovišti dává falešný pocit bezpečí.

S pokračujícím důrazem na sociální distancování se firmy smiřují s tím, že práce z domova se stává novou normu. Odpor firem podpořit práci z domova se proto pod tlakem vleklé pandemie mění.

Zaměstnanci tráví doma čím dál více času - 56% pracuje z domova pořád či s občasnými výjimkami. Efektivita práce proto rapidně klesá ve firmách, kde nemají plnohodnotný přístup k firemním systémům.

Některé týmy jsou doslova paralyzované, nedokáží se koordinovat, sdílet myšlenky, data, kontrolovat odvedenou práci, fakturovat. V důsledku i ti nejkonzervativnější zaměstnavatelé začínají práci na dálku akceptovat jako novou realitu.

Největší hrozbou pro malé a střední firmy je proto snaha vyhnout se digitalizaci firemních systémů či potřebné kroky oddálit. Řada firem stále nebere digitalizaci firmy jako investici, ale spíše jako nutné zlo.

Návratnost investice do digitalizace je přitom díky vyšší efektivitě práce a novým příležitostem kratší než rok.

Nejčastější home office pracovní nástroje

Z domova pracují zaměstnanci nejčastěji na firemním nebo soukromém notebooku. Vlastní notebook preferují nejčastěji lidé s vysokoškolským vzděláním. Do firemní sítě lze bezpečně integrovat jakákoli zařízení, a to i ta v soukromém vlastnictví zaměstnance.

Bezpečně lze do sítě připojit notebook, telefon i tablet. Je jedno, jestli je zařízení firemní či soukromé, zabezpečení dat technologie zajistí v každém případě. Velké nadnárodní firmy obvykle preferují notebooky vlastní. Menší firmy jsou v tomto ohledu flexibilnější.

Současné technologie umístěné v cloudu navíc umožňují plnohodnotně pracovat na dálku i s průměrným hardwarem. Každá firma si může zvolit řešení odpovídající jejím možnostem, platby většinou probíhají flexibilně podle počtu uživatelů.

Průzkum pro System4u realizovala výzkumná agentura SC&C mezi 1422 respondenty, kteří pracovali z domova od března 2020.

Článek ze dne 16. dubna 2021 - pátek

Další články od System4u a.s.

Doporučení System4u k zabezpečení e-mailových serverů

Digital Workspace - nový IT obor

Okta nástroje správy identit pro bezpečný vzdálený přístup k firemním datům

Příčiny komplikací efektivní práce z domova

Proč řešit bezpečnost mobilních zařízení

Nástroje pro bezpečnost dat a Windows 10 zařízení v prostředí Microsoft 365

Jak na správný postup integrace aplikací z rodiny Microsoft 365

Dálkové nastavení tabletů pro žáky a pedagogy ZŠ Antonínská

Migrace do Microsoft Intune s pomocí nástroje IDOT

Drinky s příběhem na tabletech brněnského baru

Jak ekologicky likvidovat staré mobily a výpočetní techniku

Nejvyšší parterský status VMware pro System4u

Home office nástroje s podporou System4u zajistí efektivní práci vašich lidí

Správa mobilních zařízení s rychlou zákaznickou podporou

Mějte mobilní zařízení pod kontrolou v celém jejich životním cyklu

Vzdálená správa mobilních zařízení šetří spoustu času a starostí

Pronájem mobilních zařízení přináší firmám řadu výhod

System4u prokazuje odborné znalosti v oblasti digitálního pracovního prostředí VMware

Firemní mobilní zařízení vybírejte s rozvahou

Online konzultace zdarma pro zřízení home office

Jak přejít na Android Enterprise pro správu a management mobilních zařízení firmy

Výhody umístění v magickém kvadrantu Gartner

Jak se dostat do magického kvadrantu Gartner

Magický kvadrant Gartner - skvělá pomůcka při výběru ICT dodavatele

15 let zkušeností System4u na IT trhu

Recyklovat mobilní telefony se firmám vyplatí

Kontrola vstupenek návštěvníků velkých akcí pomocí mobilních technologií

Věrnostní digitální hra zvyšuje loajalitu zaměstnanců

Za únik firemních dat jsou často odpovědní neopatrní zaměstnanci

Jak zavést ve firmě EMM systém

EMM jako cesta k dalšímu zvyšování produktivity zaměstnanců

Firemní mobilita a GDPR musí být v souladu

AirWatch pomáhá při správě mobilních zařízení obchodníků Bohemia Energy

Mobilita jako nový druh podnikové informatiky

Také musíte řešit IT problémy, se kterými si vůbec nevíte rady?

Mobilních řešení pro práci v terénu bude přibývat

Transformace společnosti System4u na akciovou společnost

MDM řešení má všechna vaše mobilní zařízení pod kontrolou