logo Canon CZ s.r.o.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Naším záměrem je poskytnout tiskařským podnikům všech velikostí návod, jak se zorientovat v současné překotně se vyvíjející době a vytěžit z ní maximum pro svůj byznys. Byli jsme svědky odhodlání a nezdolnosti lidí, kteří pracují v tomto segmentu, a právě takové příběhy chceme během festivalu ukázat. Program je velmi flexibilní a každý zde najde inspiraci, a snad i energii ke zvládání všech budoucích výzev.

Právě těžké časy mohou být odrazovým můstkem k zákaznickému úspěchu, inovacím a ještě větší kreativitě. Přidanou hodnotou festivalu je i sdílení zkušeností, které mají lidé zodpovědní za marketingové rozpočty s novou úlohou tisku v rámci svých kampaní.

Tyto zkušenosti jsme nasbírali během uplynulého roku u 235 respondentů z devíti zemí regionu EMEA a s tím, jak se globální ekonomika po dlouhém útlumu nadechuje, se stávají pro firmy čím dál aktuálnějšími.

Mathew Faulkner

Marketing Senior Manager - Canon EMEA

Mathew Faulkner - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Řada imagePRESS C10010VP již sama o sobě stanovuje nejvyšší standardy kvality a produktivity a splňuje očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. Tato novinka navíc odstraňuje potřebu jakékoli ruční kalibrace a kontroly, které by vyžadovaly další časovou investici, vizuální kontrolu či subjektivní posuzování. Vývoj těchto možností automatizace ukazuje, že nasloucháme potřebám našich zákazníků a reagujeme na ně.

Víme, jak důležitá je efektivita tiskových zařízení pro naše zákazníky, a proto jim nyní přinášíme možnost tyto procesy kontroly a kalibrace plně automatizovat. Mohou tak mít plnou důvěru v to, že budou schopni produkovat bezchybné tisky. Díky tomu budou moci využít zaměstnance pro jiné činnosti generující přidanou hodnotu a těžit z jejich odborných znalostí.

Tyto nové technologie umožní zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost, minimalizovat nákladné dotisky a plýtvání, zkrátit dobu zpracování zakázky a zaměřit dovednosti zaměstnanců na ty činnosti, které přinášejí největší přidanou hodnotu.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Jako lídr na trhu zobrazovací i fotografické techniky spolupracujeme s mnoha tvůrci, kteří se věnují interiérům. Ti se shodují, že poptávka po dekoracích, které by si klient nechal ušít na míru, stále stoupá. Dnes má Canon řešení, které přesně takovou poptávku dokáže uspokojit, chceme ho proto dostat ještě více do povědomí profesionálů z řad architektů, interiérových designerů nebo reklamních agentur, ale i široké veřejnosti.

UVgel kromě kvality vyniká také odolností tisku a pyšní se certifikáty zdravotní nezávadnosti. Ihned po vytištění jsou proto tapety vhodné pro instalaci mezi děti, které se často s novým školním prostředím a vybavením seznamují hodně zblízka.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Jsme nadšeni z obrovského zájmu o projekt Kopírka hledá kancelář. Již v minulých letech jsme neměli o přihlášky z neziskovek z celé republiky nouze, ale letošní čísla předčila veškerá očekávání.

Proto na rok 2021 uvažujeme o rozšíření projektu do dalších zemí.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Přestože se v případě darovaných multifunkcí nejedná o nové stroje, jejich životnost díky kvalitě výroby i výstupní kontroly značně přesahuje cyklus obměny obvyklý ve firmách.

Byla by proto škoda je likvidovat, když mohou být ještě řadu let denně využívány pro dobrou věc.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

To nemusí být v době rozmachu tzv. internetu věcí (IoT), který propojuje fyzická zařízení včetně těch kancelářských a umožňuje jim vzájemně si vyměňovat data, zdaleka dostačující. Všichni jsme si uvykli na dvojí stupeň kontroly třeba u internetového bankovnictví, tak proč není standardem vyšší úroveň bezpečnosti i při manipulaci s firemními dokumenty, které mají často pro podnik nedozírnou hodnotu.

Bezpečnostní prvky jako osobní autentifikace, šifrování dat, která se ukládají na HDD, či kódování tiskových úloh na trase pracovní stanice - server - tiskárna přitom dnešní tiskařská zařízení běžně nabízejí.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Ve výsledcích našeho průzkumu se projevuje určitý konzervatismus českých kanceláří. Šanon je pro firmy stále více než cloud. Polovina respondentů si ale také stěžuje, že je v práci zavalena papírem a papírovými procesy. Tam, kde vlastní multifunkční kancelářská zařízení, téměř z poloviny přiznávají, že jej využívají spíše pro kopírování než skenování. Což je také výmluvné. Větší firmy si stále více uvědomují prostor pro navýšení efektivity svého provozu skrze posun do opravdu digitální kanceláře.

Snižuje se tím nejen zatížení životního prostředí, ale také všech zaměstnanců, kteří dnes zbytečně ztrácejí čas a nervy při hledání založeného klíčového dokumentu. Tento trend podporuje také historicky nízká nezaměstnanost, která nutí firmy zvažovat, kde je možné lidskou sílu smysluplně nahradit.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

RFID využívá radiofrekvenční vlny k přenosu informací mezi čtečkou a štítkem, který lze snadno identifikovat a lokalizovat. Nejběžnějším způsobem užití RFID je už po mnoho let kontrola přístupu, která zahrnuje ochranu osob a budov, cenného majetku nebo důvěrných informací. Součástí těchto systémů může být vše od bezdotykových karet a čipů až po biometrické skenery.

Na již zavedených RFID kartách jsou rovněž uloženy osobní údaje, které společnostem pomáhají řešit problémy týkající se autorizace a bezpečnosti.

Václav Hána

Ředitel Delivery Centra Canon CZ

Václav Hána - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Pro nás je to další z prestižních zakázek. Specializujeme se sice na digitalizaci faktur a obchodních dokumentů velkých firem z mnoha zemí Evropy, ale rádi dokazujeme, že zvládneme i mnohem složitější zadání. Takto digitalizovaný archiv bude církvi přístupný online 24 hodin denně z jakéhokoliv místa pokrytého internetem.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit dostupnost celého archivu, především pro odborníky a studenty.

Helena Indráková

Sustainability manažerka společnosti Canon CZ

Helena Indráková - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Ekologie a udržitelnost jsou aktuálními tématy, která budou mít na podnikání nemalý dopad. V nedávnem průzkumu Cone Communications mezi spotřebiteli uvedlo 87% dotázaných, že by pravděpodobně zakoupili produkt od společnosti, která obhajuje pro ně důležité myšlenky. Pokud by naopak společnost obhajovala myšlenky, které se jim příčí, odmítly by si její zboží zakoupit přes dvě třetiny zákazníků (76%).

Spotřebitelé si zkrátka dnes aktivně vybírají a upřednostňují nákup značek, které podle nich pomáhají při ochraně přírody, úspoře zdrojů nebo v sociální oblasti. Je na každé firmě, se zamyslela nad svými hodnotami a komunikací ke spotřebiteli, aby tento trend podpory udržitelnosti využila.

Radovan Pecha

HR ředitel společnosti Canon CZ

Radovan Pecha - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Podle společnosti Deloitte se 73% zaměstnanců domnívá, že pracují pro společnost, která má smysl, a jsou ve své práci angažovaní. Lidé v dnešní době chtějí být součástí něčeho velkého a mít zároveň dobrý pocit ze své práce. Když jsou zaměstnanci motivovaní, jsou také produktivnější, což se projeví na firmě a jejích výsledcích. I proto může být začlenění udržitelnosti do byznysu dlouhodobě opravdu efektivní.

Zákazníci, zaměstnanci, a dokonce i investoři chtějí spolupracovat se značkami, které zohledňují životní prostředí. Není to příležitost jen pro nové firmy, ale také pro fungující společnosti. Těm se nabízí prostor pro změnu dalšího směřování a inovaci strategie, aby více odrážela současnou realitu a potřeby trhu. V obou případech tím mohou firmy jen získat.

Ladislav Paleček

Ředitel společnosti Canon CZ

Ladislav Paleček - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Výstava MEDA Ambasadorka umění, která právě probíhá v Museu Kampa na pražské Malé Straně, je věnována letošním stým narozeninám známé sběratelky umění a mecenášky Medy Mládkové. Mám samozřejmě radost, že se můžeme podílet na výstavě o tak inspirativní dámě.

Jako odborníci na tisk a digitalizaci obrazu jsme poskytli ty nejmodernější technologie a věřím, že speciálně upravené fotografie z jejích rodinných alb návštěvníky expozice zaujmou.

Ondřej Valeš

Head of Product Business Development and Marketing společnosti Canon

Ondřej Valeš - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Moderní technologie šetří nejen čas a peníze, ale pomáhají také překonávat mnohé překážky. Díky firemním soupravám pro virtuální realitu mohou zaměstnanci absolvovat nejrůznější kurzy a školení. Jejich používání zároveň pomáhá omezit problémy s hledáním vhodných termínů pro větší skupiny a s absencemi jednotlivců. A odpadají i problémy způsobované nutností dojíždět na školení.

Díky flexibilitě může být toto řešení přínosem pro široké spektrum nejrůznějších odvětví. U vysoce rizikových odvětví, k nimž patří třeba důlní průmysl, může školení s využitím virtuální reality minimalizovat nebezpečí nehod a zranění při použití neznámého či nebezpečného zařízení bez předchozích zkušeností.

Wouter Derichs

Marketingový ředitel pro velkoformátový tisk společnosti Canon Europe

Wouter Derichs - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Naši zákazníci využívající flatbed tiskárny se museli vyrovnávat se stále stejnými výzvami - s potřebou zvyšovat produktivitu a s diverzifikací svého portfolia aplikací, aby mohli získávat nové obchodní příležitosti. Na trh nově uváděná řada tiskáren Océ Arizona 1300 zvyšuje jejich schopnost zvládnout jedinou tiskárnou více výtisků, sofistikovaněji, rychleji a cenově výhodněji.

Vývojové týmy společnosti Canon jsou už více než 11 let v čele vývoje flatbed tiskáren a neustále se snaží uvádět na trh inovace, které zvyšují produktivitu, kvalitu, zlepšují rozmanitost použitelných médií, zdokonalují automatizaci celého procesu a snižují celkové náklady na vlastnictví. Nejnovější modelová řada Océ Arizona je toho důkazem a pomůže zákazníkům dosáhnout nejvyšší dostupné úrovně provozní dokonalosti.

Quentyn Taylor

Ředitel informační bezpečnosti společnosti Canon Europe

Quentyn Taylor - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

V roce 2019 uslyšíme blockchain velebit jako všemocné řešení, které má spasit vše od katastru nemovitostí až po evidenci žárovek. Tyto vize se přes noc ve skutečnost nepromění, ale brzy budeme svědky toho, že se začnou objevovat opravdová využití v podnikání. Uvidíme, jak některé z nejvýznamnějších společností začnou tuto technologii využívat k vyhotovování smluv, aniž by potřebovali armádu právníků, dále ke zjednodušení správy záznamů nebo k zajištění bezpečných přeshraničních plateb.

Pro profesionály v oblasti bezpečnosti představuje nejnovější vývoj propojené ekonomiky zcela nový prostor, v němž se budou muset v roce 2019 zorientovat. Hackeři a strůjci kybernetické kriminality zkoumají prostředí všudypřítomné konektivity, rozvětvení služeb a rozšiřující se propojení jednotlivých odvětví, měli bychom se proto ptát - jaká páteřní sít by měla propojovat IoT zařízení, jaké osobní údaje ve skutečnosti potřebují spotřební zařízení mít, jaký typ kontroly je zapotřebí, co je to nejhorší, co se může stát.

Patrick Bischoff

Senior manažer oddělení strategie společnosti Canon Europe

Patrick Bischoff - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Budoucnost není cloud a edge. To je naše přítomnost. Budoucnost je inteligentní edge a inteligentní cloud. Jinými slovy, mít informace na dosah prstu. Vzájemně propojený internet věcí (IoT) doplněný o senzory a připojená zařízení proměňuje kanceláře, výrobní podniky, města i naše domovy.

Zároveň začíná vznikat i hybridní cloud, který se posouvá od spojení datového centra s veřejným cloudem k výpočetním jednotkám dostupným i v těch nejodlehlejších koutech světa a schopným fungovat ve spojení s veřejným cloudem.

Yuichi Ishizuka

Prezident a CEO Canon EMEA

Yuichi Ishizuka - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Když jsme před 30 lety uvedly systém EOS, poslali jsme do světa jasnou zprávu o budoucnosti fotografie. Jelikož jsme jednou z nejikoničtějších značek ve světě zobrazovacích technologií, naše závazky přetrvávají i nadále.

Canon bude neustále investovat do jedinečného světa EOS a vyvíjet nové fotoaparáty, objektivy a příslušenství, které budou posouvat hranice kvality obrazu, optiky a výkonu. Na to se budeme soustředit, a přitom uspokojovat nikdy se nezastavující potřeby a požadavky našich zákazníků.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Nasazení celoevropské kampaně i v ČR je známkou toho, že český trh je v rámci celého Canonu stále důležitější. A online prostředí je pro nás priorita, proto se celá kampaň odehrává právě na internetu.

Slavomír Pohanka

WF Channel Director společnosti Canon CZ

Slavomír Pohanka - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Právě teď je mimořádná příležitost pro růst a odlišení středně velkých poskytovatelů tiskových služeb. Aby toho však bylo možné úspěšně dosáhnout, musí společně s kvalitou tisku nabídnout také rychlost a efektivitu, jelikož nároky spotřebitelů se neustále vyvíjejí. Řada Océ Arizona 2200 poskytuje flexibilní a škálovatelné řešení s kratšími dodacími lhůtami a vysoce kvalitním tiskem i finalizací pro nejrůznější materiály.

Věříme, že to poskytovatele tiskových služeb podpoří v maximalizaci jejich nabídky a práce při poskytování řady vynikajících produktů, a to rychle a nákladově efektivním způsobem. Zaměřením se na kvalitu, použitelnost a všestrannost v rámci tohoto vývojového procesu demonstrujeme náš závazek pomáhat našim zákazníkům vytvářet nové zdroje příjmů.

Daniel Míka

B2B Marketing Director společnosti Canon CZ

Daniel Míka - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.

Společnost Canon vždy dělala maximum pro to, aby svým zákazníkům pomohla odhalit a využít celý jejich potenciál. Produkty a služby z našeho portfolia představují pro náročné firmy se zájmem o vlastní růst a rozšiřování svých podnikatelských schopností prověřená a škálovatelná řešení, která mohou opravdu naplnit jejich požadavky a potřeby.

Nové modelové série i-SENSYS MF510 a i-SENSYS MF410 jsou skvělým příkladem rychlých a vysoce produktivních strojů, které jsou nejen dostatečně robustní ke splnění náročných podnikových požadavků, ale také dostatečně kompaktní na to, aby je firmy mohly umístit i do malých nebo středně velkých kanceláří.

Antonín Brož

Ředitel přímého prodeje společnosti Canon CZ

Antonín Brož - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.

Našim zákazníkům pomáháme projít přeměnou na digitální podnik, který získává výhodu tím, že s dokumenty pracuje efektivně a dokáže vyhodnotit a řídit rizika. Některá dokonce bere Canon na sebe – našim zákazníkům například poskytujeme stoprocentní záruku na částky a měny faktur, které zpracováváme.

Zároveň náš klient může využívat výhody, které plynou z precizního zpracování faktur. Za uplynulých 5 let jsme našim zákazníkům v ČR ušetřili desítky milionů Kč, například bonusy za včasné platby.