logo Canon CZ s.r.o.
Václav Hána

Václav Hána

Ředitel Delivery Centra Canon CZ

LinkedIn

Pro nás je to další z prestižních zakázek. Specializujeme se sice na digitalizaci faktur a obchodních dokumentů velkých firem z mnoha zemí Evropy, ale rádi dokazujeme, že zvládneme i mnohem složitější zadání. Takto digitalizovaný archiv bude církvi přístupný online 24 hodin denně z jakéhokoliv místa pokrytého internetem.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit dostupnost celého archivu, především pro odborníky a studenty.