logo Canon CZ s.r.o.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Nejde o svatou válku proti papíru. Z našich zkušeností v oblasti kancelářských zařízení a z rozhovorů s nákupními manažery vyplývá, že motivace firem jiná - neplýtvat energií lidí tam, kde je může při bezduchých úkonech zastoupit technika. Pravým cílem firem je tedy větší digitalizace a automatizace, ke které vede cesta například i skrze chytřejší tisk a skenování.

A pravým vítězem jsou zaměstnanci, kterým odpadnou rutinní činnosti a hledání založených papírů. Většinu potřebných produktů a služeb už nabízíme pár let a teď pro ně jen takříkajíc dozrála poptávka. Doplňujeme ale portfolio našich služeb také o řešení, při jehož vývoji jsme se mohli opřít o zákaznickou zkušenost z posledního roku a půl.

Dnes tak můžeme lidem v kancelářích i mimo ně zprostředkovat ještě příjemnější a efektivnější pomocníky pro jejich práci.

Taz Nakamasu

Výkonný viceprezident divize B2B Document Solutions společnosti Canon Europe

Taz Nakamasu - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

S tím, jak podniky začínají znovu otevírat své kanceláře, zavádějí mnohé z nich nové, více hybridní pracovní prostředí, které vyžaduje flexibilní přístup umožňující zaměstnancům pohybovat se mezi jednotlivými pracovními prostředími. Proto sílí volání po řešeních, která lidem umožní přístup k dokumentům a jejich sdílení bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí.

Naše produktové portfolio již vyhovuje nejrůznějším formám hybridní práce a tyto nejnovější přírůstky to jen umocňují. Udržet si přehled o rostoucích a měnících se potřebách našich zákazníků je nesmírně důležité, stejně jako vývoj našeho portfolia, díky němuž můžeme jejich očekávání nejen splnit, ale i překonat.

Po již avizovaných letošních vylepšeních našich A3 multifukčních zařízeních nám další inovace, které přinášejí modely sérií imageRUNNER C3226i a imageRUNNER ADVANCE DX C3800, umožňují nabídnout kompletní sadu výkonných, bezpečných barevných zařízení formátu A3, která podporují podniky všech velikostí při přechodu na nové způsoby práce.

Cathy Bittner

Manažerka strategického obchodního rozvoje společnosti Canon Europe

Cathy Bittner - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Z letošního ročníku Future Promotion Forum jsem nadšená. Máme skvělou sestavu řečníků, kteří dokážou nabídnout cenné nápady, jak dosáhnout co nejlepší synergie mezi komunikačními kanály. A díky tomu, že jsme se rozhodli zopakovat loňský online formát, můžeme do panelových diskusí zahrnout více otázek od sledujících. To dodá konferenci interaktivnější nádech než kdykoli předtím.

A na závěr se velmi těším, až se připojím ke Gordonu Youngovi, zakladateli předního světového vydavatelství pro marketing a mediální průmysl The Drum a vysvětlím, jaký společný projekt na podporu studentů uměleckých oborů jsme rozjeli. Zahrnuli jsme do něj i programatický tisk.

Eva Kučmášová

Corporate Communications & Marketing Services Manager

Eva Kučmášová - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Naším záměrem je poskytnout tiskařským podnikům všech velikostí návod, jak se zorientovat v současné překotně se vyvíjející době a vytěžit z ní maximum pro svůj byznys. Byli jsme svědky odhodlání a nezdolnosti lidí, kteří pracují v tomto segmentu, a právě takové příběhy chceme během festivalu ukázat. Program je velmi flexibilní a každý zde najde inspiraci, a snad i energii ke zvládání všech budoucích výzev.

Právě těžké časy mohou být odrazovým můstkem k zákaznickému úspěchu, inovacím a ještě větší kreativitě. Přidanou hodnotou festivalu je i sdílení zkušeností, které mají lidé zodpovědní za marketingové rozpočty s novou úlohou tisku v rámci svých kampaní.

Tyto zkušenosti jsme nasbírali během uplynulého roku u 235 respondentů z devíti zemí regionu EMEA a s tím, jak se globální ekonomika po dlouhém útlumu nadechuje, se stávají pro firmy čím dál aktuálnějšími.

Mathew Faulkner

Marketing Senior Manager - Canon EMEA

Mathew Faulkner - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Řada imagePRESS C10010VP již sama o sobě stanovuje nejvyšší standardy kvality a produktivity a splňuje očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. Tato novinka navíc odstraňuje potřebu jakékoli ruční kalibrace a kontroly, které by vyžadovaly další časovou investici, vizuální kontrolu či subjektivní posuzování. Vývoj těchto možností automatizace ukazuje, že nasloucháme potřebám našich zákazníků a reagujeme na ně.

Víme, jak důležitá je efektivita tiskových zařízení pro naše zákazníky, a proto jim nyní přinášíme možnost tyto procesy kontroly a kalibrace plně automatizovat. Mohou tak mít plnou důvěru v to, že budou schopni produkovat bezchybné tisky. Díky tomu budou moci využít zaměstnance pro jiné činnosti generující přidanou hodnotu a těžit z jejich odborných znalostí.

Tyto nové technologie umožní zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost, minimalizovat nákladné dotisky a plýtvání, zkrátit dobu zpracování zakázky a zaměřit dovednosti zaměstnanců na ty činnosti, které přinášejí největší přidanou hodnotu.

Stránka 1/5 Další >