logo IBA CZ, s.r.o.

Vládní HelpDesk portál prodlužuje Liferay licenci

Helpdesková aplikace Úřadu vlády ČR zabezpečuje technickou podporu při tvorbě legislativních a nelegislativních materiálů. Úřad s dodavatelem řešení - společností IBA CZ, prodlužuje licencí softwaru Liferay o další rok, zákazník je se službami spokojen a spolupráce se dále rozvíjí.

Legislativní vládní HelpDesk - helpdeskový portál coby centrální místo ohlašování problémů včetně vlastního úložiště a nástroje pro sledování a optimalizaci procesů, společnost IBA CZ implementovala již před několika lety. Úřad oceňuje nejen samotné řešení, ale také servisní podporu, celý projekt kompletně naplnil představy a zadání klienta.

Systém se osvědčil i jako součást rozsáhlého projektu oDok - Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, který výrazně snížil papírovou zátěž a množství tištěných dokumentů v řadě legislativních procesů.

O projektu HelpDesk pro Úřad vlády České republiky

Klient poptával helpdeskovou aplikaci, která by zabezpečila technickou podporu při tvorbě legislativních a nelegislativních materiálů. Současně usiloval o vytvoření jednotného místa, kde by se pomocí moderních informačních technologií realizovalo ohlašování problémů.

Cílem projektu bylo snížit náklady na poskytování podpory pro činnost vlády a také zefektivnit přístup k informacím, které s procesy podpory souvisejí.

Dle zadání klienta bylo vytvořeno aplikační řešení ve dvou úrovních:

Jako realizační platforma byl zvolen Liferay Portal Enterprise Edition ve verzi 6.1. V maximální míře byly využity vlastní funkcionality prostředí Liferay, dle specifických požadavků klienta byly rozšířeny dodatečnými úpravami.

Portálová technologie představuje otevřené prostředí, které lze v budoucnu jednoduše využít pro provoz dalších aplikací bez nutnosti přípravy prostředí nového.

Společnost IBA CZ zajistila celý proces dodání jako hlavní dodavatel. Jeho součástí byla také subdodávka odborných specialistů, kteří komplexně zdokumentovali kompletní životní cyklus jednotlivých procesů přípravy legislativních dokumentů.

Projekt byl realizován v průběhu 9 měsíců. Byl jednoznačně dodržen stanovený harmonogram, rozpočet i požadavky na kvalitu řešení, kterým klient vzhledem ke svému oboru působnosti přikládal klíčový význam.

Další články k tématům - HelpDesk - legislativa - licence - Liferay - úložiště - vláda

Článek IBA CZ, s.r.o. ze dne 28. listopadu 2017 - úterý

Další články od IBA CZ, s.r.o.

Acronis True Image 2019