logo IBA CZ, s.r.o.

Portálová řešení pro státní správu

V oblasti portálových řešení se společnost IBA CZ zaměřuje na projekty ve státní správě, kde se specializuje na specifické požadavky krajských úřadů, knihoven, ústavů památkové péče, ale třeba i policie.

Umíme pracovat se záznamy prakticky o čemkoliv počínaje knihami přes malby, sochy, hodiny či zbraně až po šperky. Dokážeme vytvořit a nastavit portál tak, aby si v něm zajímavé informace našli jak badatelé a muzejníci, tak policie či ministerští úředníci, nebo naopak široká veřejnost a samozřejmě se nikdo nedostal neoprávněně k jiným informacím.

Dokážeme zaintegrovat napojení na databázi ministerstva i Interpolu, Národní knihovny, ale i obecního muzea někde v horách ...

PSEUD - Portál systému evidence uměleckých děl

Se záznamy digitálního kulturního dědictví má IBA CZ mnohaleté zkušenosti. Jedním z prvních projektů byl Portál systému evidence uměleckých děl pro Policii České republiky. Ta využívá v pátrání po odcizených movitých uměleckých dílech elektronický registr, který byl v roce 1994 pro tento účel implementován na platformě Macintosh - tehdy to byla jediná platforma schopná efektivně pracovat s obrázky.

Přesto, že se v exportovaných výstupech aplikace dá vyhledávat prostřednictvím internetového formuláře, byla tato původně desktopová aplikace v síťovém prostředí obtížně použitelná.

Řešení vyžadovalo jak znalosti v oblasti památek, tak především hlubokou znalost a pochopení složitých a rozsáhlých policejních systémů.

Výsledkem projektu PSEUD je inovovaná aplikace přenesená do prostředí webového portálu. PSEUD postavený na robustních technologiích IBM (HW i SW - WebSphere) umožní jednoduché použití aplikace jak různým složkám Policie ČR, tak i veřejnosti.

Knihovní systémy

Zcela nový vítr jsme přinesli do oblasti knihovních systémů, kde doposud působilo poměrně málo firem, které používaly z dnešního pohledu nemoderní statické informační systémy. Výzvou zde bylo, že každá instituce, která vlastní nějaké sbírky, se je snaží katalogizovat po svém.

Každá má svůj systém a data jsou velmi nejednotná. Zároveň si ale tyto instituce potřebují se všemi ostatními vyměňovat data o obsahu svých sbírek. Situaci měly vyřešit úzce specializované, ale dnes již nemoderní protokoly a standardy.

Existující implementace těchto netradičních technologií jsme zaintegrovali do portálu. Webový portál historických fondů momentálně provozovaný na platformě Liferay zprostředkovává vyhledávání v 50 zámeckých knihovnách a dalších 10 velkých knihovních institucích.

Portál Integrovaného IS památkové péče NPÚ

IBA CZ byla také součástí projektů Národního památkového ústavu - Digitalizace fondů NPÚ a Památkový katalog. Oba velké a důležité projekty se podařilo předat do provozu do jednoho roku od spuštění projektu. Cílem projektu bylo usnadnění přístupu k informacím širokému spektru zájemců o památky, což dříve bylo možné pouze při osobní návštěvě pracoviště NPÚ.

Digitalizace fondů NPÚ zajistí postupné on-line zpřístupnění bohaté dokumentace, hlavně fotografických a plánových sbírek NPÚ, shromažďovaných již téměř sto let.

Webová aplikace Památkový katalog umožní on-line přístup k údajům a fotografiím o jednotlivých nemovitých i movitých památkách, ochranných pásmech a dalších hodnotných stavbách ČR. Výhodou je také propojení s mapovými službami a geografickými daty.

Zároveň registrovaným uživatelům umožňuje stažení dat a jejich využití, např. pro potřeby územního plánování. Součástí projektů byla i integrace nejen do stávajících systémů NPÚ, ale i např. propojení s Národní knihovnou či Katastrálním úřadem.

Památkový katalog, Geoportál a další informační systémy NPÚ jsou přístupné z portálu Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Právě touto částí dodávky se na projektu podílela IBA CZ.

Portál digitálního kulturního dědictví Kraje Vysočina

Projekt Portál digitálního kulturního dědictví je zaměřen na knihovní fondy a muzejní sbírky, které tvoří důležitou historickou a kulturní identitu kraje, resp. jeho obyvatel. V knihovnách a muzeích Kraje Vysočina aktuálně probíhá převod inventáře do digitální formy. Kraj Vysočina se rozhodl vytvořit webový portál pro zveřejnění a zpřístupnění digitálního kulturního dědictví a poskytovat informace o něm dalším institucím.

Dosažené výsledky:

Dalším pozitivním přínosem je fakt, že digitalizované objekty jsou zaznamenány v jednotném úložišti, které je v rámci jednotlivých zdrojů umí udržovat aktuální. Toto centralizované úložiště je možné využívat i pro strojové dotazování (harvesting) a data tak dále přes otevřené rozhraní propagovat do dalších systémů, které se věnují sběru dat o kulturním dědictví.

Portál digitalizace kulturního dědictví doslova mapuje knižní fond a sbírkové předměty Kraje Vysočina.

Článek IBA CZ, s.r.o. ze dne 26. května 2017 - pátek

Další články od IBA CZ, s.r.o.

Acronis True Image 2019