logo Internet Info s.r.o.

Preference pro Microsoft Internet Explorer klesají

Přes 85 % podíl mezi prohlížeči si mezi sebou dělí Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Prohlížečům ze skupiny MSIE však dlouhodobě podíl na trhu klesá ve prospěch jejich konkurentů.

Microsoft Internet Explorer pro Windows se v únoru 2010 svým podílem mezi českými uživateli dostal pod 50 %. Hlavní příčinou odlivu zájmu je podle statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz prohlížeč Google Chrome, jehož podíl vzrostl od listopadu 2008 o 4,2 procentní body, konkrétně z hodnot kolem půl procenta až na 4,73 %.

Z části může za zmenšování podílu MSIE také dlouhodobě rostoucí obliba prohlížečů z rodiny Mozilla Gecko, jejichž podíl nyní činí více než 37 %. Z toho nejrozšířenější produkt Firefox činí naprostou většinu, a to 36,94 %. Ze statistik je vidět, že tento trend poklesu v užívání prohlížeče firmy Microsoft postupně zpomaluje.

Růst prohlížeče Opera je daleko pomalejší než u Google Chrome a Firefoxu. Od listopadu 2008 se jeho podíl zvýšil o pouhých 0,68 procentního bodu, a to na 6,40 % z celkového počtu měřených webů v únoru 2010.

Pokud se zaměříme na konkrétní verze jednotlivých prohlížečů, má největší zastoupení Internet Explorer 8.0, který je na trhu od března 2009. Používá jej více než čtvrtina uživatelů. V červenci 2009 pak vyšla nová verze konkurenčního Mozilla Firefox 3.5, která náskok MSIE téměř dohnala (v únoru 2010 měla o 1,11 procentního bodu menší podíl). Nyní však tento nárůst ustal, jelikož uživatelé postupně přecházejí k novější verzi Mozilla Firefox 3.6 vydané v lednu 2010.

Starší verze MSIE 7.0 a 6.0 si stále udržují významné procento uživatelů, i když v čase jejich podíl postupně klesá. "Internet Explorer 6.0 si dnes drží podíl kolem deseti procent, což ale komplikuje práci webdeveloperům. Tento prohlížeč trpí s ohledem na dobu, kdy vznikl, řadou technických omezení, která ztěžují vývoj a používání moderních webových stránek a aplikací," komentuje statistiky Tomáš Krause, technický ředitel společnosti Internet Info, která službu NAVRCHOLU.cz provozuje.

Přes 85 % trhu je tedy rozděleno mezi dva největší soupeře – Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Relevantní podíl mají ještě Google Chrome a Opera. Konkrétně nejnovější verze prohlížeče Opera 10.x má po svém vydání v září 2009 téměř 4,5 % uživatelů. Zastoupení ostatních prohlížečů je spíše minoritní.

Metodika

Data vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2 311 položek, rozčleněných do 422 skupin a 94 rodin.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Další články k tématům - Explorer - Firefox - Google - Chrome - Mozilla - MSIE - Opera - podíl - prohlížeč - Tomáš Krause

Článek Internet Info s.r.o. ze dne 1. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od Internet Info s.r.o.