logo Asseco Solutions, a.s.
Jan Škarban

Jan Škarban

Vedoucí nepřímého obchodu informačních systémů HELIOS společnosti Asseco Solutions

LinkedIn

HELIOS Open je samozřejmě vedle marketingové podpory a silné značky podpořen systém soustavného vzdělávání a certifikací, které reflektují úroveň dosažené spolupráce. Všichni naši partneři tak poskytují vysoce kvalitní služby.

Splnění těchto požadavků je podmínkou aktivního partnerství. Partnerské firmy mají také prostor podílet se na rozvoji systémů HELIOS.