logo Asseco Solutions, a.s.
Lukáš Ontl

Lukáš Ontl

Produktový manažer společnosti Asseco Solutions

LinkedIn

HELIOS iNuvio vychází z reálných potřeb našich zákazníků. Sbírali jsme jejich podněty a připomínky z různých oborů i rozličných pracovních pozic a postupně vyšperkovali iNuvio o řadu přínosných a užitečných vlastností, které z tohoto produktu dělají jedničku na trhu pro segment SME.

Na první pohled uživatele zaujme také intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní.

Velkou výhodou ERP systému je například plně integrované řešení Business Intelligence, které dokáže v datech firmy zjistit klíčové souvislosti pro její úspěch na trhu - jak pro zvyšování tržeb, tak pro snižování nákladů, čímž získá velkou konkurenční výhodu. Jako téma s velkým potenciálem pro inovace se ukázaly především oblasti Skladového hospodářství, Obchodu a Finančního controllingu.

Velmi důležitou novou funkcionalitou je pak prediktivní analýza důsledků, díky které je možno do velké míry eliminovat onen neblahý lidský faktor. Očekáváme, že se požadavky firem v budoucnu budou opět měnit. Společnosti budou od svých producentů automatizovaných systémů očekávat více flexibility a nezávislosti.

Rády si proto budou vybírat produkty od více dodavatelů. Kromě toho budou také čím dál méně ochotny investovat do komplexních systémů.