logo Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

nic

Naším cílem se v poslední době stali specialisté poskytující komplexní služby v oblasti identifikačních systémů. Záměrem akvizice společnosti ANeT-Advanced Network Technology je doplnit naše portfolio o další specializovaná řešení.

V tomto případě konkrétně o docházkový systém, software na plánování lidských zdrojů, přístupový systém a stravovací systém.

Nesmírně nás toto významné ocenění potěšilo, nejen proto, že je podloženo uznáním předních odborníků z oblasti informačních technologií, ale i proto, že po předchozích oceněních pro dva naše produkty - HELIOS Nephrite a HELIOS Pantheon - jde již o třetí ocenění, získané v této prestižní soutěži.

Každý podobný úspěch však pro nás současně představuje závazek - závazek vůči našim zákazníkům, které ať už našimi dalšími novými produkty či inovacemi stávajících produktů nesmíme ani v budoucnu zklamat.

V dnešní rychlé a nejisté době je důležité dokázat zajistit co největší komfort a uživatelskou přívětivost pro každého pracovníka, který s naším systémem pracuje. Počítá se schopnost rychlé reakce a adaptace na změny, a to s ohledem na požadavky uživatelů.

HELIOS iNuvio přichází s řešením pro služby, obchod i výrobu a ve svých funkcionalitách dokáže podpořit a pomoci firmám z absolutní většiny oborů.

HELIOS Pantheon osloví především ty organizace, které jsou otevřené elektronizaci a inovacím. Uživatelé systému budou mít k dispozici širokou škálu funkcionalit, které uspokojí i organizace s náročnějšími požadavky a složitějšími procesy.

Věříme, že se lidé ve veřejné správě s pomocí správně fungujících informačních systémů mohou více soustředit na službu občanům a tím se podílet na zlepšování kvality života v České republice.

Nesmírně nás potěšilo jak toto významné ocenění, tak i slova předních odborníků z oblasti IT, která potvrdila, že nový HELIOS Nephrite skutečně naplňuje naše úsilí a zejména očekávání našich zákazníků. Současně nás však ocenění, jež je v krátké době (HELIOS Nephrite - IT produkt roku 2020) již druhým oficiálním úspěchem našeho nového produktu, velmi zavazuje.

Zavazuje nás právě vůči početným řadám zákazníků, jimž systémy z rodiny HELIOS jsou a budou pomocníky a pro které plánujeme další inovace našich původních produktů či produkty úplně nové.

Stránka 1/2 Další >