logo Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

nic

Rok 2023 nebyl rokem jednoduchým. Po dvou covidových letech šlo už o druhý válečný rok, který s sebou, stejně jako ten první, přinesl silnou inflaci, zvýšené ceny energií a z toho vyplývající významnou nejistotu na trhu.

Česká ekonomika se pohybovala na hraně recese, takže se nervozita přelila i na trh podnikových informačních systémů, zejména to platí pro segment SME, tedy menších a středních firem.

Digitalizace podnikového sektoru ale může současné bolesti české ekonomiky, jako je růst nákladů na energie a nedostatek kvalifikované pracovní síly, významným způsobem snížit.

Naším cílem se v poslední době stali specialisté poskytující komplexní služby v oblasti identifikačních systémů. Záměrem akvizice společnosti ANeT-Advanced Network Technology je doplnit naše portfolio o další specializovaná řešení.

V tomto případě konkrétně o docházkový systém, software na plánování lidských zdrojů, přístupový systém a stravovací systém.

Nesmírně nás toto významné ocenění potěšilo, nejen proto, že je podloženo uznáním předních odborníků z oblasti informačních technologií, ale i proto, že po předchozích oceněních pro dva naše produkty - HELIOS Nephrite a HELIOS Pantheon - jde již o třetí ocenění, získané v této prestižní soutěži.

Každý podobný úspěch však pro nás současně představuje závazek - závazek vůči našim zákazníkům, které ať už našimi dalšími novými produkty či inovacemi stávajících produktů nesmíme ani v budoucnu zklamat.

V dnešní rychlé a nejisté době je důležité dokázat zajistit co největší komfort a uživatelskou přívětivost pro každého pracovníka, který s naším systémem pracuje. Počítá se schopnost rychlé reakce a adaptace na změny, a to s ohledem na požadavky uživatelů.

HELIOS iNuvio přichází s řešením pro služby, obchod i výrobu a ve svých funkcionalitách dokáže podpořit a pomoci firmám z absolutní většiny oborů.

HELIOS Pantheon osloví především ty organizace, které jsou otevřené elektronizaci a inovacím. Uživatelé systému budou mít k dispozici širokou škálu funkcionalit, které uspokojí i organizace s náročnějšími požadavky a složitějšími procesy.

Věříme, že se lidé ve veřejné správě s pomocí správně fungujících informačních systémů mohou více soustředit na službu občanům a tím se podílet na zlepšování kvality života v České republice.

Stránka 1/2 Další >
Nabídka zaměstnání Asseco Solutions, a.s.