logo Asseco Solutions, a.s.
Richard Biznár

Richard Biznár

Finanční ředitel společnosti Asseco Solutions SK

LinkedIn

Naši zákazníci získají špičkovou analytickou funkcionalitu z kombinace produktů Qlik Sense a Asseco SPIN. To jim přinese významné zlepšení rozhodovacích procesů a z toho pramenící benefity, jako jsou efektivnější řízení firmy, optimalizace struktury a velikosti využitých zdrojů a samozřejmě věříme, že i vyšší výnosy a nižší náklady.

Nové možnosti v oblasti analýz zároveň našim zákazníkům pomohou zvýšit přidanou hodnotu jejich produktů a služeb.