logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Jiří Stich

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

LinkedIn

Jen je umět správně využít a umět je řídit. Další výzvou je chystaný rozvoj elekrtomobility, na který se připravují již všichni výrobci automobilů a který je podpořen změnami emisích limitů, které vstoupí v platnost v roce 2020.

Současně s těmito výzvami budou dále pokračovat změny velké energetiky. Odklon od konvenčních zdrojů a rozvoj decentralizované výroby. Věřím, že tentokrát dojde k propojení konceptů Smart Cities a Smart Grids - ku prospěchu všech.

Olympijské hry jsou největší sportovní akcí na světě. Proto také potřebují velmi bezpečnou, odolnou a spolehlivou IT infrastrukturu, která je stoprocentně připravená v přesně daném termínu. Zimní a letní olympiády se střídají v dvouletých intervalech, pokaždé na jiném místě, vyžadují obrovské IT zázemí a vytvářejí obrovské množství dat.

Aktivita kulminuje během krátkého období a potom na čas prudce klesá. Cloud je pro takový typ akce perfektním řešením, které dává ekonomický i technologický smysl.

Jsme rádi, že jsme v lidech okolo ICE Gateway našli zapálené odborníky, kteří se dokázali na problematiku inteligentních systémů veřejného osvětlení podívat jinak než ostatní.

Výsledky jejich práce se staly přirozenou součástí našeho konceptu Smart City a jsou jednou z rozdílových věcí tohoto konceptu, díky které získává Atos konkurenční výhodu.

Myslím, že v současnosti nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky revolučních změn v energetice. Tyto změny se týkají bez výjimky všech účastníků trhu a tudíž mění zažitá paradigmata energetického trhu.

Ve výrobě je již nezvratitelný rozvoj obnovitelných zdrojů, který přinesl decentralizaci výroby a tím i její demokratizaci.

Když se na těchto pět pilířů podíváme blíže, zjistíme, že jeden z nich akcentuje vznik vnitřního trhu s energiemi. Rád bych věřil, že národní vlády dokáží překročit svůj stín a postupně přenesou energetickou agendu na evropskou úroveň. Vždyť množství benefitů z toho plynoucích může výrazně převýšit emoční blok ze ztráty části národní suverenity.

V současnosti připravujeme projekty jako například Inovativní Region (Pardubický kraj) nebo Smart City na Slovensku. Naší ambicí je získat kofinancování z evropských fondů Horizon 2020 nebo z národních strukturálních fondů. Snažíme se, aby tyto projekty zapadaly do koncepcí Smart Grid, případně je pomáhali definovat.

Je zbytečné, aby na energetických dispečincích dispečeři sledovali aktuální stav milionů odběrných míst a tisíců menších výrobních zdrojů. To za ně musí udělat právě moderní technologie a dispečery informovat jen o nestandardních jevech, které vyžadují lidský zásah.

Odborné studie a zkušenosti ze zahraničních projektů ukazují, že efektivnějším řízením spotřeby, využitím nových možností pro optimalizaci provozování budov a díky informacím, které tyto inteligentní systémy poskytují, lze dosáhnout až 30% úspory nákladů.

Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. Obě země jsou evropskými lídry v oblasti energetiky a proto je jasné, že nově vzniklá firma získala silné portfolio produktů a řešení pro utilitní zákazníky.