logo Atos Czech Republic s.r.o.

Inteligentní energetické sítě

Inteligentní energetické sítě - to je koncept, jak za pomoci dat z různých senzorů, aktivních prvků a inteligentních elektroměrů, udržet pod kontrolou přenosové a distribuční sítě ve změněných podmínkách vyvolaných technologickým vývojem.

Otázky CzechIndustry speciál pro Jiřího Sticha, ředitele Telco, Media a Utility společnosti Atos. Časopis Czechindustry je nezávislý magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

Pane řediteli, dnes jsme svědky zásadních změn, které probíhají v energetice, zejména v elektroenergetice. Které jsou ty nejpodstatnější?

Myslím, že v současnosti nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky revolučních změn v energetice. Tyto změny se týkají bez výjimky všech účastníků trhu a tudíž mění zažitá paradigmata energetického trhu. Ve výrobě je již nezvratitelný rozvoj obnovitelných zdrojů, který přinesl decentralizaci výroby a tím i její demokratizaci.

Před provozovateli přenosových soustav čeká výzva, jak se s touto situací vypořádají. Jsem přesvědčen, že transformátory s posunutou fází jsou jen dočasným řešením, které neodpovídá myšlenkám evropské energetické unie, ale je to v zásadě sobecké ochranářské řešení, přestože jeho důvodům rozumím a chápu je. Distribuční společnosti jsou ty, které budou muset v nejbližší budoucnosti své distribuční sítě přizpůsobit novým podmínkám a požadavkům.

Budou-li dlouho otálet, bude to mít fatální dopady na technologický vývoj v ČR a to nejen v energetice. Bez inteligentních energetických sítí budou limitováni obchodníci, kterým budou chybět data a nástroje pro vytváření nových služeb. Dalšími postiženými budou velcí odběratelé, průmyslové podniky a další subjekty, které jsou pilíři naší ekonomiky.

Všechny prostředky, které by rádi investovali do projektů energetické efektivity, budou neefektivní, nebudou-li na ně připravené distribuční sítě. Nezačnou se vytvářet přirozená partnerství mezi jednotlivými účastníky trhu, například na úrovni akumulace na vyžádání, řízení lokální bilance a podobně. A země, ke kterým bychom se chtěli přibližovat, se nám začnou vzdalovat.

Z vašich předcházejících slov vyplývá potřeba nových pravidel pro provozování distribučních soustav. Můžete to více konkretizovat?

Je to tak, technologický vývoj logicky předhání legislativu. Ta se vytváří na základě minulých zkušeností, ne na základě budoucích očekávání. Určitě se objeví pokusy pomocí legislativy technologický vývoj zakazovat nebo alespoň omezovat. Neměli bychom těmto tlakům podlehnout.

Naopak bychom se měli na tyto změny dívat jako na příležitost pro českou ekonomiku a rozumně je podporovat. Bude třeba upravit způsob nakládání s daty z inteligentních sítí, s jejich zabezpečením, upravit role, práva a povinnosti všech účastníků trhu a to včetně OTE a ERÚ.

Nedávno jste v jednom interview uvedl, že žijeme v čase, který je díky novým technologiím dobou datovou. Na základě dat se budou vyvíjet nové služby, což energetiky teprve čeká. Jako příklad jste použil telekomunikace. V čem je mezi nimi paralela?

Nerad bych recykloval sám sebe, tak jen ve zkratce. Digitalizace původně analogové komunikace v telekomunikacích přinesla nový fenomén a tím jsou data. Odpoutání se zákazníků od „drátu“ přineslo komunikační svobodu. Tato svoboda a nové služby nad daty v síti přinesly revoluci v telekomunikacích.

Inteligentní energetické sítě přinášejí nové typy dat a ten, kdo se je naučí využívat a monetizovat je, bude úspěšnější než druzí. A fotovoltaické panely na střeše a akumulátor v domě, v blízké budoucnosti umožní odpoutat se od "drátů" a přinese energetickou svobodu. Vzniknou úplně nové druhy služeb, lokální meteopredikce pro lokální výrobu, dynamické nabízení akumulačních kapacit a podobně. Dojde i k propojení energetických dat s daty na sociálních sítích, k rozvoji elektromobility, která přinese další ohromné technologické impulsy do energetiky, dopravy a nejen tam.

Slovo Smart se dnes v souvislosti s elektroenergetikou skloňuje snad ve všech pádech. Dá se použít v této souvislosti například jako chytré nebo inteligentní měření, ale také jako měření, které je o několik tříd výš než stávající. Takže, co vše Smart přináší do elektroenergetiky?

Smart už je dost zprofanovaný termín, možná to je tím slovem. Mercedesu se taky plány se Smarty moc nevydařily. Raději už pár let používám termín inteligentní sítě nebo inteligentní měření. Inteligentní měření není Smart, inteligentní měření je nutnost a je cestou nutnou k dosažení toho, čemu někteří říkají Smart Grid.

Smart Grid nebo lépe česky inteligentní energetické sítě, to je koncept, jak za pomoci dat z různých senzorů, aktivních prvků a inteligentních elektroměrů, udržet pod kontrolou přenosové a distribuční sítě ve změněných podmínkách vyvolaných technologickým vývojem.

Ve zmíněném rozhovoru jste použil také sousloví stavebnice Inteligentních sítí. Dá se již dnes predikovat, co vše bude obsahovat nebo se teprve tvoří?

Rozhodně se teprve tvoří a ještě se nějaký čas se bude tvořit. Technologický vývoj je kontinuální proces a stále přináší něco nového, proto se tato "stavebnice" nedá zafixovat. Navíc je to, jak již jsem řekl, věc všech účastníků trhu a zatím nikdo nemoderuje společnou diskusi. Když skládáte obrázek puzzle, také musíte najít ty správné dílky, které do sebe zapadají a přitom umožňují, aby do sebe zapadly i dílky nové, které jsou ještě v krabici a nikdo je ještě nevytáhl.

Snažíme se nyní připravit koncept pro regiony a průmyslové podniky, který bude kompatibilní s Národním akčním plánem Smart Grid a ve spolupráci s energetickými distribučními společnostmi vytvoří základ energetických inteligentních sítí zohledňující potřeby a očekávání účastníků trhu.

Interview s Vámi vychází ve speciálu, který je věnován Pražskému bezpečnostnímu fóru. U jeho zrodu byly závěry cvičení Blackout 2014 v Praze. Nakolik se jedná o reálnou hrozbu nejen pro Českou republiku, ale i Evropu jako kontinent?

Nejdříve bych rád řekl, že je dobře, že se podobná cvičení, jako bylo Blackout 2014 dělají a nejen v Praze. A je dobře, že se někdo zabývá závěry z těchto cvičení. Žijeme v prostředí, které je plně závisle na elektřině. Možná si spousta lidí ani neuvědomuje, že bez elektřiny bude život na samotě v horách mnohem příjemnější než ve městech, už jen proto, že budete připraven. Budete mít zásoby potravin, dostatek petroleje a svíček, naštípané dříví. Ve městech tak neuvažujete. A najednou je tma nebo třeba nefungují semafory. A nemáte nakoupeno a nepoteče vám voda. A tak dále a tak dále.

V poslední době jsme zaregistrovali 2 významnější blackouty, shodou okolností v jednom týdnu. První byl v Amsterdamu a zasáhl mezinárodní letiště Shiphol. Tento byl způsoben technologickou závadou na trafostanici.

Druhý byl v Turecku a zasáhl 29 největších tureckých měst. Tento byl způsoben chybou a podceněním situace pracovníky přenosové společnosti.

Jsem přesvědčen, že riziko velkého blackoutu v Evropě je naprosto reálnou hrozbou a vznikne buď technickou závadou a zcyklením dalších vlivů, které by každý sám byl zanedbatelným problémem, ale v součtu budou mít velký vliv na vznik blackoutu nebo lidskou chybou. A ta je možná ještě pravděpodobnější. Vzpomeňme jen na Černobyl.

S přibývajícím množstvím obnovitelných zdrojů se hrozba blackoutu stupňuje. Transformátory s posunutou fází, které některé evropské země budují nebo chtějí vybudovat na svých hranicích, aby zabránily masivním přetokům od svých sousedů, jsou jen částečným řešením, které chrání jejich přenosovou soustavu před možným kolapsem. K ukládání přebytečné energie v Německu "ve špičkách", kdy je maximální výroba z OZE a minimální spotřeba, například prostřednictvím přečerpávacích elektráren, by jich bylo potřeba vybudovat nejméně 500, což je nereálné. Existuje nějaké efektivní řešení tohoto problému?

Co si myslím o transformátorech s posunutou fází, jsem už řekl. Efektivním řešením, podle mne, je právě myšlenka evropské energetické unie. Dialog mezi všemi členy unie, spolupráce a ne přenášení problémů na jiné. Je málo oblastí, kde celoevropská politika a centralizované rozhodování a řízení dává takový smysl, jako energetika.

Obávám se však, že tato myšlenka je odsouzena k nezdaru, protože všichni ti euroskeptici, milovníci národních států a kritici Bruselu se nebudou chtít vzdát plné kontroly nad energetikou. Budou ji považovat za strategickou národní oblast, na nástroj politické moci a budou se bát degradace na politiky regionální úrovně. Takže nakonec nezbyde, než se snažit nejprve bilaterálně vyřešit financování nutných úprav přenosových sítí pro zvládnutí občasných přetoků, způsobených OZE například ze Severního moře a z dlouhodobějšího hlediska využít finanční zdroje z evropských programů pro Vědu a Vývoj nebo pro Inovace a pokusit se přispět světové energetice novými inovativními řešeními.

Myslím, že kdybychom v sobě měli alespoň 25% inovativnosti pana Muska, zakladatele společnosti Tesla, byli bychom mnohem dál při řešení energetických problémů.

Atos přináší řadu řešení pro utility, energetiku nevyjímaje. Která to jsou?

Velkou výhodou Atosu je, že podstatnou část svých projektů pro energetické společnosti realizoval a realizuje na těch nejvyspělejších a nejinovativnějších trzích Německa a Francie. Díky tomu má celé portfolio řešení a služeb od systémů pro jaderné elektrárny, přes vlastní řešení pro inteligentní měření Atos Smart Grid Suit, zkušenosti z projektu Linky, což je největší implementace interoperabilního inteligentního měření v Evropě.

Společně s automobilkou AUDI vyvíjíme platformu pro elektromobilitu, která je budována jako celoněmecká platforma. Atos realizoval řadu inovativních projektů Smart Cities jak v Evropě, například v Grenoblu nebo aktuálně v Salzburgu, nebo třeba v Singapuru. A to, co je velmi příjemné je, že i my v České republice nebo na Slovensku se stáváme respektovanými partnery pro interní diskuse o směřování Atos v energetice a tudíž můžeme nabízet našim zákazníkům ne francouzská nebo německá řešení, ale evropská řešení přizpůsobená českým a slovenským podmínkám.

Je na ně evropská, potažmo česká energetika připravena?

Řekl bych, že i v energetice máme „vícerychlostní“ Evropu. Některé země jsou připravenější a ty budou mít v blízké budoucnosti velkou ekonomickou výhodu, plynoucí z jejich připravenosti. Jiné země jsou spíš konzervativní a tam bohužel patří i Česká republika. Ale abych nebyl přílišný pesimista, řekl bych, že se česká energetika připravuje být připravena.

Takže jak vidíte budoucnost energetiky v Evropě, nakolik bude ovlivněna vznikající evropskou energetickou unií?

Před technologickým pokrokem se nadá utéct nebo se schovat. Dá se jen oddálit za pomoci různých překážek. Čím více překážek mu budeme klást do cesty, tím fatálnější důsledky to bude mít na evropskou ekonomickou výkonnost. Jsme na prahu energetické revoluce a buď tuto příležitost dokážeme využít a stát v jedné řadě s inovátory nebo promarnit a zpovzdálí sledovat, jak nám Amerika uniká a Asie nás předbíhá. A jen my Evropané si budeme myslet, že jsme významnými hráči světové ekonomiky.

Jelikož nechci končit náš rozhovor pesimisticky, odkážu se stran evropské energetické unie na své předešlé odpovědi a pokusím se být optimistický. Jsme natolik malí v rámci evropské energetiky, že chtě nechtě budeme muset inovativní řešení do naší energetiky zaimplementovat pod vlivem velkých hráčů, jakými jsou Němci, Francouzi, Skandinávci.

To jediné, co bychom měli rozhodnout je, jestli se budeme snažit aktivním přístupem z dané situace vytěžit maximu nebo budeme jen pasivně čekat. A opakovaně tvrdím, že potenciál našich odborníků v této oblasti je ohromný.

Další články k tématům - blackout - elektromobilita - energetika - měření - Smart Grid - Tesla - Jiří Stich

Článek Atos Czech Republic s.r.o. ze dne úterý 14. července 2015

Další články od Atos Czech Republic s.r.o.

Udržitelné digitální pracoviště

Nové technologie v praxi na Atos Hackathonu

Metrika Q-skóre měří a porovnává výkon kvantových systémů

Iniciativa Atos OneCloud umožní zrychlit migraci do cloudu

Moderní robotizace procesů je vhodná pro firmy všech oborů

Software myQLM zdarma pro kvantové programování na osobním počítači

Cloudové úložiště GAIA-X bude chránit evropská data

NATO a Atos společně pro kybernetickou bezpečnost

Satelitní monitorovací a geolokačních systém Atos SkyMon ILS VSAT

Je GDPR nějaká bublina nebo další nesmyslné nařízení z dílny EU?

Chytrá města jsou příležitostí pro inteligentní energetické sítě

Bezpečnostní modul TrustWay Proteccio má bezpečnostní prověrku NATO

Atos na Dnech NATO v Ostravě

Portál proti nelegálnímu obchodu v oblasti tabákových výrobků

Jednotný digitální trh - hrozba nebo příležitost?

Rio 2016 bylo skutečně první digitální olympiádou

Ceny Josepha Fouriera 2016 byly uděleny

Rio bude v cloudu

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Prostor pro nástup budoucích kyberútoků se exponenciálně zvětšuje

Inteligentní energetické sítě

Elektromobily patří do města

Digitální škola je atraktivní pro žáky i učitele

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Přenosové soustavy s využitím moderních technologií

Tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu je prioritou Atosu v Čechách

Nabídka zaměstnání