logo Atos Czech Republic s.r.o.

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič představil strategii Energetické unie, která je pokusem o koncepční pohled nejen na energetiku, ale zahrnuje v sobě i nutnost spolupráce evropských zemí na poli dopravy, zemědělství, obchodu a vědy.

Na tomto konceptu pracují týmy 13 evropských komisařů a velký důraz je kladen na omezování vlivů, vedoucích ke klimatickým změnám. Z toho vyplývá, že evropská energetika bude čím dál tím víc "zelená" a proto bude muset být mnohem víc "inteligentní".

Energetická unie stojí na pěti pilířích:

  1. Bezpečnost dodávek
  2. Cesta k nízkouhlíkové ekonomice
  3. Dokončení vnitřního trhu s energií
  4. Výzkum a inovace
  5. Zvyšování energetické účinnosti

"Když se na těchto pět pilířů podíváme blíže, zjistíme, že jeden z nich akcentuje vznik vnitřního trhu s energiemi. Rád bych věřil, že národní vlády dokáží překročit svůj stín a postupně přenesou energetickou agendu na evropskou úroveň. Vždyť množství benefitů z toho plynoucích může výrazně převýšit emoční blok ze ztráty části národní suverenity," říká Jiří Stich, Head of Telco, Media & Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Členstvím v EU se každá členská země dobrovolně vzdává části národní suverenity a v případě propojených energetických soustav nic nedává větší smysl, než jednotný vnitřní trh s energiemi. A nářky nad nekompetentností Bruselu jsou liché. Poslední kroky ukazují, že i z Bruselu může přijít koncepční návrh.

Další 4 jsou založeny na vývoji a implementaci inovativních řešení, které nakonec vytvoří Smart Grid - inteligentní energetickou síť. A zde vidím velkou příležitost pro firmy působící v České republice a na Slovensku.

Energetika je v obou zemích na vysoké úrovni, s řadou špičkových odborníků. Společnosti, které dodávají svá řešení pro energetiku, mají již dnes portfolio produktů a řešení, díky kterým jsou schopny pomoci naplnit požadavky těchto čtyř pilířů. Má osobní zkušenost je, že se nemáme za co stydět ani v celoevropském měřítku.

Tým v Atos IT Solutions and Services si je těchto příležitostí vědom. Na Slovensku jsme leadry projektu Základní výzkum v oblasti Smart Grid, Big Data a Kryptologie, který je kofinancovaný ze strukturálních fondů Slovenské republiky. V rámci běžících projektů implementace inteligentních měřících systémů (IMS), které jsou podporovány slovenskou legislativou, dodáváme Východoslovenské energetice systém Atos Smart Grid Suit, který má za úkol zpracovávat data z inteligentních elektroměrů.

"V současnosti připravujeme projekty jako například Inovativní Region (Pardubický kraj) nebo Smart City na Slovensku. Naší ambicí je získat kofinancování z evropských fondů Horizon 2020 nebo z národních strukturálních fondů. Snažíme se, aby tyto projekty zapadaly do koncepcí Smart Grid, případně je pomáhali definovat," doplňuje Jiří Stich.

Nechceme vytvářet soliterní a nekompatibilní řešení, ale naopak pomoci vytvořit evropské řešení a podpořit tím fungování evropské energetické unie. Proto považuji za výhodu, že můžeme spolupracovat s experty v rámci naší Skupiny, ať již to jsou lidé z Atos Research & Innovation nebo z Atos World Grid. Uvědumuji si ale, jak důležitý je expertně silný lokální tým a ten se nám daří velmi rychle budovat jak v Čechách, tak i na Slovensku.

Naším cílem není jen transfer inovativních technologií do našich zemí, ale také vývoj vlastních řešení. A evropské fondy nám s naplňováním tohoto cíle výrazně pomáhají.

Přestaňme se tedy na Brusel dívat jako na hrozbu. Je to příležitost! Posuňme Českou republiku a Slovensko do čela inovativních zemí EU. My máme předpoklady, Evropa je připravena poskytnout štědré dotace.

Článek Atos Czech Republic s.r.o. ze dne čtvrtek 2. dubna 2015

Další články od Atos Czech Republic s.r.o.

Udržitelné digitální pracoviště

Nové technologie v praxi na Atos Hackathonu

Metrika Q-skóre měří a porovnává výkon kvantových systémů

Iniciativa Atos OneCloud umožní zrychlit migraci do cloudu

Moderní robotizace procesů je vhodná pro firmy všech oborů

Software myQLM zdarma pro kvantové programování na osobním počítači

Cloudové úložiště GAIA-X bude chránit evropská data

NATO a Atos společně pro kybernetickou bezpečnost

Satelitní monitorovací a geolokačních systém Atos SkyMon ILS VSAT

Je GDPR nějaká bublina nebo další nesmyslné nařízení z dílny EU?

Chytrá města jsou příležitostí pro inteligentní energetické sítě

Bezpečnostní modul TrustWay Proteccio má bezpečnostní prověrku NATO

Atos na Dnech NATO v Ostravě

Portál proti nelegálnímu obchodu v oblasti tabákových výrobků

Jednotný digitální trh - hrozba nebo příležitost?

Rio 2016 bylo skutečně první digitální olympiádou

Ceny Josepha Fouriera 2016 byly uděleny

Rio bude v cloudu

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Prostor pro nástup budoucích kyberútoků se exponenciálně zvětšuje

Inteligentní energetické sítě

Elektromobily patří do města

Digitální škola je atraktivní pro žáky i učitele

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Přenosové soustavy s využitím moderních technologií

Tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu je prioritou Atosu v Čechách

Nabídka zaměstnání