logo Atos Czech Republic s.r.o.

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Koncepty nazývané Smart City nebo Connected City jsou založeny na dvou základních pilířích - energetické platformě a inteligentním veřejném osvětlení, přes něž se město spojuje s IoT/IoE světem, tedy internetem věcí a všeho.

Mnohá města si kladou otázku, jak efektivně začít budovat a rozvíjet inteligentní infrastrukturu a mají strach z enormních nákladů. Jedna z nejefektivnějších cest je právě využití infrastruktury pouličního osvětlení. Hlavně proto letos v listopadu, po půlročním jednání, podepsaly společnosti ICE Gateway a Atos IT Solutions and Services dohodu o spolupráci při řešení projektů Smart Cities.

"Jsme rádi, že jsme v lidech okolo ICE Gateway našli zapálené odborníky, kteří se dokázali na problematiku inteligentních systémů veřejného osvětlení podívat jinak než ostatní. Výsledky jejich práce se staly přirozenou součástí našeho konceptu Smart City a jsou jednou z rozdílových věcí tohoto konceptu, díky které získává Atos konkurenční výhodu," říká Jiří Stich, Head of Enterprise Sales společnosti Atos, která je největší evropskou IT firmou.

Společnost ICE Gateway je inovativní startup sídlící v Berlíně která na začátku roku 2015 našla v Čechách klíčového finančního partnera J&T Ventures a po více než dvou letech testování v 5 lokalitách a prvních instalacích v Berlíně společně tyto firmy oslovují trhy střední a východní Evropy.

Řešení společnosti ICE Gateway, které vyvíjela ve spolupráci s univerzitou v Cáchách a německým výzkumným ústavem pro letectví DLR, je založeno na předpokladech ekonomičnosti, maximální bezpečnosti dat a jednoduchosti instalace a užívání, a je unikátní hned z několika hledisek.

ICE Gateway modul v sobě zahrnuje inteligenci v podobě multiprocesorového počítače, který se vkládá do každé lampy veřejného osvětlení. Tento model propojuje veškeré senzory a chytrá zařízení v reálném čase na základě softwarové řídící platformy, a tím vytváří systém pro propojené město, kde v každé lampě dochází k místnímu procesování širokopásmových dat a následně v systému kombinovaných cloudů dochází k přenosu vybraných dat v rámci celkové celoměstské infrastruktury. Tato síť obsahuje v sobě moduly autentifikace a enkrypce, a splňuje nejvyšší stupeň datového zabezpečení.

Zároveň tato infastruktura přenáší data v reálném čase, a je tedy využitelná pro veškeré potřeby a služby chytrého města, ať již se jedná o inteligentní systém dopravy a parkování, monitorování pohybu a hustoty provozu, monitoring kvality ovzduší a okamžité hladiny emisí, bezpečnosti města, komunikace města s občany v reálném čase či podpory turismu a ekonomické situace obchodů a zařízení.

ICE Gateway nejen vytváří nové příjmové modely pro města a jejich občany, ale též díky speciálně vyvinuté technologii v rámci modulu v každé lampě výrazně šetří náklady na spotřebu elektrické energie. ICE Gateway v sobě obsahuje elektroniku a modul, který sám ovládá řízení LED osvětlení a dovede inteligentně ovládat intenzitu každého světelného bodu až na úroveň tlumení na 1% světelného toku bez zhasnutí svítidla, či dynamického tlumení svítidel na základě hustoty chodců a pohybu, a tím dosáhnout maximální úspory.

V neposlední řadě se jedná o jednoduchou a jednorázovou instalaci celkového řešení pro propojené město, a veškeré budoucí služby pro města v oblasti Smart City mohou být integrovány do ICE Gateway infrastruktury bez dodatečných nákladů pomocí softwarových aplikací, čímž tato metoda výrazně šetří budoucí náklady každého města.

Článek Atos Czech Republic s.r.o. ze dne úterý 8. prosince 2015

Další články od Atos Czech Republic s.r.o.

Udržitelné digitální pracoviště

Nové technologie v praxi na Atos Hackathonu

Metrika Q-skóre měří a porovnává výkon kvantových systémů

Iniciativa Atos OneCloud umožní zrychlit migraci do cloudu

Moderní robotizace procesů je vhodná pro firmy všech oborů

Software myQLM zdarma pro kvantové programování na osobním počítači

Cloudové úložiště GAIA-X bude chránit evropská data

NATO a Atos společně pro kybernetickou bezpečnost

Satelitní monitorovací a geolokačních systém Atos SkyMon ILS VSAT

Je GDPR nějaká bublina nebo další nesmyslné nařízení z dílny EU?

Chytrá města jsou příležitostí pro inteligentní energetické sítě

Bezpečnostní modul TrustWay Proteccio má bezpečnostní prověrku NATO

Atos na Dnech NATO v Ostravě

Portál proti nelegálnímu obchodu v oblasti tabákových výrobků

Jednotný digitální trh - hrozba nebo příležitost?

Rio 2016 bylo skutečně první digitální olympiádou

Ceny Josepha Fouriera 2016 byly uděleny

Rio bude v cloudu

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Prostor pro nástup budoucích kyberútoků se exponenciálně zvětšuje

Inteligentní energetické sítě

Elektromobily patří do města

Digitální škola je atraktivní pro žáky i učitele

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Přenosové soustavy s využitím moderních technologií

Tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu je prioritou Atosu v Čechách

Nabídka zaměstnání